Fundusze Unijne

20-lecie systemu ekozarządzania i audytu

System ekozarządzania i audytu EMAS jest instrumentem mającym na celu wspieranie ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji. EMAS jest skierowany do firm, instytucji i organów administracji publicznej.

 

Uczestnictwo w systemie EMAS jest dobrowolne. Jednocześnie znalezienie się w gronie firm prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyróżnienie.

Po raz pierwszy podstawowe zasady systemu EMAS zostały określone w rozporządzeniu 1836/1993 dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), które weszło w życie w 1995 r. Obecnie obowiązującą podstawą prawną jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25.11.2009 r.

Korzyści z przystąpienia do systemu EMAS:

  • zgodność z przepisami prawnymi,
  • poprawa jakości oraz bezpieczeństwa pracy poprzez zaangażowanie pracowników w działalność organizacji,
  • optymalizacja zużycia zasobów i energii,
  • przewaga konkurencyjna,
  • wiarygodność i zaufanie,
  • sprostanie wyzwaniom w zakresie zmian klimatu.

 

Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi:

 

    Chcesz o coś zapytać?