Fundusze Unijne

7. Ogólnopolska Konferencja Miesięcznika ATEST

W Trzebawi k. Poznania w dniach od 15 do 17 października br. miała miejsce 7. Ogólnopolska Konferencja Miesięcznika ATEST, poświęcona zagrożeniom wypadkowym w miejscu pracy – ich identyfikacji, ocenie ryzyka i eliminacji.

Adresatami konferencji byli pracownicy służb bhp, naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami oraz osoby, dla których ryzyko zawodowe nie jest pustym hasłem i traktują je jako narzędzie do ograniczania strat pracodawcy oraz środek do osiągnięcia najważniejszego dla służby bhp celu – ochrony życia i zdrowia zatrudnionych.

Firma Team Prevent Poland jako jeden ze sponsorów tej konferencji zorganizowała w jej trakcie atrakcje związane z promocją zdrowia.

Na stoisku Team Prevent Poland uczestnicy mieli okazję, przy pomocy urządzenia Dermalux przekonać się jak dokładnie myją ręce i jak może to wpływać na ich zdrowie. Wiele osób było zaskoczonych efektami tego pokazu.

Innym punktem na stoisku Team Prevent Poland była  demonstracja wpływu alkoholu na koordynację ruchową człowieka – uczestnicy mogli się o tym przekonać zakładając alkogogle i pokonując specjalnie przygotowany tor przeszkód. Nie było to proste zadanie, dzięki czemu uczestnicy uświadamiali sobie jak złudne i niebezpieczne jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy pod wpływem alkoholu i że prewencja alkoholowa w miejscu pracy jest niezwykle ważna, by podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników.

Temat konferencji odnoszący się do zagrożeń w miejscu pracy zawierał także zagadnienia dot. stresu w miejscu pracy. Wpisując się w tę tematykę zorganizowaliśmy także stanowisko pomiaru stresu i oceny efektywności technik relaksacyjnych, które również cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas tego badania, analizującego rytm bicia serca oceniano jaki wpływ na organizm danej osoby ma odczuwany przez nią poziom stresu oraz udzielano porad dot. sposobów niwelowania skutków stresu.

 

Wśród licznych wystąpień i wykładów podczas Konferencji miała miejsce także prezentacja dot. rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa pracy jednego z naszych klientów – firmy Bitron Poland Sp. z o.o. z Sosnowca (zwycięzca konkursu Safety Culture Award 2013). Pani Anna Kroczek opowiedziała uczestnikom Konferencji o roli szkoleń bhp w profilaktyce wypadkowej w firmie Bitron.

Jedną z prelekcji prowadził również przedstawiciel firmy Team Prevent Poland. Pani Wioleta Kojzar, jako specjalista ds. zdrowia publicznego w swym wystąpieniu dot. stresu w miejscu pracy zwróciła uwagę na problem stresu i jego wpływu na pracę nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale także z punktu widzenia pracodawcy, jednocześnie zaznaczając, że pomiędzy tymi dwiema stronami istnieje silna zależność, mająca ogromny wpływ na organizację pracy. To podejście jak i przedstawione statystki i przykłady dobrych praktyk wywołały żywą dyskusję wśród słuchaczy.

Zarówno wykład, jak i poszczególne aktywności na stoisku Team Prevent Poland przyczyniły się do licznych rozmów tematycznych, które zaowocowały pomysłami na dalej idące działania profilaktyczne, mające na celu podniesienie świadomości i kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Konferencja była owocnym wydarzeniem, które zostało bardzo dobrze odebrane przez jej uczestników. Wysoki poziom Konferencji pozwolił specjalistom ds. bhp poszerzyć swoją wiedzę dot. zagrożeń i ryzyka wypadków w miejscu pracy i jednocześnie wymienić się między sobą doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w rozmowy z naszymi specjalistami serdecznie dziękujemy – te rozmowy stały się dla nas motywacją i inspiracją do dalszych działań. Mamy nadzieję, że miło spędzili Państwo z nami czas i chętnie odwiedzą nas ponownie przy najbliższej nadarzającej się okazji.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?