Fundusze Unijne

Absencja chorobowa a środowisko pracy

Kalendarzowa zima jeszcze przed nami, niemniej czas wzmożonych przeziębień i chorób dawno się rozpoczął. Absencja chorobowa, rozumiana jako czasowa niezdolność do pracy, jest zjawiskiem bardzo złożonym. Rozwój urbanizacji, stan środowiska naturalnego oraz styl życia, wszystko to znacząco wpływa na stan naszego  zdrowia. Tymczasem, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez CIOP-PIB, znaczna część absencji pracujących jest powodowana właśnie dolegliwościami związanymi z pracą.

Według danych ZUS w 2015 zarejestrowano 20 127,9 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 266 200,7 dni absencji chorobowej, czyli o ok. 6,8% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem w pierwszym półroczu 2016 zostało zarejestrowanych już 9 717,7 tys. zaświadczeń, co stanowi 2,4% więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku.

Analiza powyższych danych wskazała, że jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości, niezależnie od płci i wieku są problemy z układem kostno-stawowym i mięśniowym. Wiele badań wiąże wspomniane dolegliwości z fizycznym obciążeniem na miejscu pracy. Tym bardziej niepokojące jest, że zgodnie z wynikami badania Eurofound, Polacy znajdują się w czołówce krajów, w których ponad 36% zatrudnionych uważa, że praca negatywnie wpływa na ich zdrowie.

Stosunkowo często zgłaszano również choroby układu nerwowego oraz problemy układu krążenia. Podłoże tych chorób w dużej mierze może być psychospołeczne i wynikać z dużego obciążenia psychicznego i stresu w pracy. Pomimo licznych badań w tym zakresie, wciąż niewiele zakładów pracy analizuje przyczyny absencji chorobowej swych pracowników. Ciężko więc wskazać jaki procent z nich jest faktycznie uwarunkowana czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy.

Poznaj naszą ofertę w zakresie medycyny pracy

Skontaktuj się z nami

    Chcesz o coś zapytać?