unia_31
Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

AIAG CQI 27 Odlewanie – ocena systemu procesu specjalnego

ID 9307

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1340 PLN + VAT

Opis szkolenia

Standard AIAG CQI 27 Special Process: Casting System Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze procesów odlewniczych. Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 27 wraz z ich interpretacją.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z doskonaleniem procesów, jak również interpretacją wytycznych standardu AIAG CQI 11 zarówno dla rozpoczynających wdrażanie standardu w organizacji, jak i reprezentujących organizacje, w których proces oceny jest już przeprowadzany. Szkolenie skierowane do osób, które pragną zapoznać się ze standardem i dla których jest on nowością. Uczestnicy poznają szczegółowe wymagania dotyczące niezbędnego wyposażenia urządzeń oraz kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych. Właściciele procesów: technologia, utrzymanie ruchu, produkcja, jakość, zarządzanie dostawcami, nowe uruchomienia.

Zawartość

 • Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG.
 • Rodzina standardów AIAG CQI dla procesów specjalnych.
 • Standard AIAG CQI w świetle wymagań klientów.
 • Audit i jego rola w procesie produkcyjnym.
 • Wprowadzenie do standardu CQI-27.
 • Omówienie standardu CQI-27:
  • odpowiedzialność personelu, auditorów i planowanie jakości,
  • składowanie, transport i przechowywanie wyrobów,
  • zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami, szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia,
  • częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych
 • Omówienie zawartości tabel procesowych.
 • Podsumowanie szkolenia.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Efekty kształcenia

 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z procesem poprawnej oceny/auditowania procesu odlewania zgodnie z wymaganiami AIAG CQI 27.
 • Właściwa interpretacja wytycznych AIAG CQI 27 w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu oceny procesów odlewniczych w branży motoryzacyjnej.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na temat wdrażania i interpretowania wytycznych.
 • Poznanie zasad auditowania procesów specjalnych oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji wyrobu i procesu zgodnie z globalnymi wymaganiami.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.