Fundusze Unijne

Alkohol i inne używki w miejscu pracy

Używkami nazywamy takie substancje szkodliwe,które nie są obojętne dla organizmu człowieka.Zaliczamy do nich zarówno alkohole i papierosy, ale także narkotyki (kokaina, heroina, marihuana)i powszechnie znane tzw. dopalacze, które różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim działaniem i skutecznością na organizm danego człowieka,  uzależnionym dodatkowo od jego indywidualnych predyspozycji.

Od dawna wszyscy wiemy, że spożywanie alkoholu czy stosowanie innych używek nie jest zdrowe, mimo to z powodu różnych sytuacji życiowych sięgamy po nie coraz częściej. I to nie tylko dlatego, że są łatwo dostępne, ale dlatego, że używki w pierwszym stadium swojego działania ułatwiają nam relaks, odprężenie, m.in. w pracy.

Skala zjawiska zaczyna niestety rosnąć i obejmować coraz większe grupy pracowników, którzy chcąc uciec od różnych problemów życia codziennego,
sięgają po używki, nie tylko poza godzinami pracy, ale także przed rozpoczęciem lub w trakcie pracy.

W wielu zakładach, firmach czy nawet instytucjach zjawisko to zaczyna przybierać niepokojące rozmiary. Przyjmowanie używek grozi nie tylko wyniszczeniem organizmu człowieka, ale przede wszystkim jest zagrożeniem dla zdrowia i/lub życia jednostki przyjmującej używkę oraz pozostałych współpracowników.

Problem ten dotyczy wszystkich grup zawodowych, od szczebla zarządzającego, po szeregowych pracowników, przy czym podłoże sięgania po używki dla poszczególnej grupy zawodowej jest nieco inne. Może ono być związane z problemami w pracy, takimi jak nieradzenie sobie z realizacją założonych planów, niedotrzymywanie terminów, brak należytej komunikacji na różnych szczeblach, brak akceptacji przez zespół pracowników, widmo redukcji etatów czy problemy osobiste związane z obciążeniami psychicznymi różnego pochodzenia, głównie jednak w sytuacji braku wystarczających środków na utrzymanie rodziny.

Badania pokazują, że ludzie z wyższym wykształceniem i na stanowiskach kierowniczych częściej sięgają po narkotyki niż alkohol. Ostatnie zmiany
prawa, dające pracodawcy możliwość przebadania pracownika pod kątem zawartości alkoholu w organizmie, nie do końca rozwiązują problem, gdyż
w związku z tym po inne używki zaczynają sięgać także pozostali pracownicy.

Należy pamiętać, że korzystanie z używek zmniejsza wydajność pracy, obniża jej produktywność, zaburza psychomotorykę pracownika. Poza tymi
aspektami, pracownicy tacy narażają pracodawców, którzy nie reagują na problem, na odpowiedzialność prawną. Pracodawca ma przecież obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu w miejscu pracy. Obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników. W tym miejscu należy podkreślić, że bezpieczeństwem pracy jest nie tylko stan warunków i organizacji pracy, ale również zachowania pracowników zapewniające wymagany poziom dla ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Niestety nie ma recepty, która całkowicie i natychmiast wyeliminowałaby problem. Bardzo ważną rolę odgrywają w zakładzie pracy prawidłowa komunikacja, odpowiedni nadzór, czujność, szkolenia traktowane jako możliwość wymiany informacji,ciągłe doskonalenie, pełna świadomość i szeroko pojęta kultura bezpieczeństwa pracowników w danym
przedsiębiorstwie.

Autor:

Magdalena Stefańczyk

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Niniejszy artykuł ukazał się na łamach pisma Promotor w numerze 12/2011, grudzień str. 35

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?