unia_31

Badania lekarskie do pracy za granicą

Dział medycyny pracy wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców, delegujących pracowników do pracy poza granicami kraju. Główną rolą i założeniem medycyny pracy jest profilaktyka, w szczególności profilaktyka chorób zawodowych, kontrola bieżącego stanu zdrowia pracownika oraz współpraca w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy z udziałem służb BHP i personelem zarządczym przedsiębiorstwa.

Niemiecki system zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym cechuje duża stabilność regulacji prawnych i ekonomicznych, charakteryzująca się wysoką świadomością profilaktyczną w zakresie ochrony zdrowia.
Przedsiębiorstwa delegujące swoich pracowników do pracy u naszych zachodnich sąsiadów, powinny spełniać wszystkie wymogi stawiane przez niemieckiego ustawodawcę.

Team Prevent jest członkiem grupy B·A·D GmbH z siedzibą w Bonn. Holding jest liderem niemieckiego rynku usług związanych z medycyną pracy, stąd też polski oddział medycyny pracy wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców delegujących pracowników za granicę.

Rola Team Prevent w badaniach niemieckich:

  • Organizacja badań na terenie Polski, dla pracowników delegowanych do pracy w Niemczech.
  • Wsparcie merytoryczne w kwestiach związanych z medycyną pracy w Polsce i Niemczech.
  • Dysponowanie zaświadczeniami niemiecki.

Korzyści dla pracodawcy i pracowników:

  • Badania medycyny pracy odbędą się w Polsce, co wyklucza potrzebę przeprowadzenia ich poza granicami naszego kraju.
  • Posiadamy kilkadziesiąt placówek, dzięki czemu ograniczamy do minimum koszty i czas dojazdu Państwa pracowników na badania.
  • Wspomagamy dział H&R w Państwa firmie przejmując organizację i koordynację przebiegu badań.
  • Zlecanie i podgląd przebiegu badań, wraz z pełną historią za pośrednictwem jednej platformy internetowej.
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Sprawozdawczość odpady za 2019r.

Sprawozdawczość odpadowa za 2019 rok

Termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok dobiega końca. Zobowiązanym do składania rocznych sprawozdań, zgodnie z art. 75 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest: 1) wytwórca obowiązany

Czytaj więcej »