Fundusze Unijne

Badania lekarskie i psychologiczne maszynistów

Obowiązująca od 7 października 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1033) przewiduje, że badania lekarskie i psychologiczne maszynistów, którzy nie ukończyli 55 lat, będą przeprowadzane co dwa lata. Maszyniści z ukończonym 55 rokiem życia będą zobowiązani poddać się tym badaniom co roku.

Kontrole lekarskie i psychologiczne, mimo zachowania terminu ważności poprzednich, przeprowadza się:
•    po każdym poważnym wypadku, w którym uczestniczył maszynista,
•    po zakończeniu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,  
trwającej dłużej niż 30 dni,
•    w przypadku powrotu maszynisty do pracy po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy,
•    w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do kierowania pojazdem kolejowym lub pociągiem,
•    a także w innych przypadkach określonych w przepisach dotyczących profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Więcej informacji na powyższy temat tutaj

    Chcesz o coś zapytać?