Fundusze Unijne

Szkolenie aktualizujące z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego

ID 3220

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Szkolenie aktualizujące ma za zadanie przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wybranych urządzeniach technicznych. Uczestnicy szkolenia poznają przyczyny wypadków w pracy oraz sposoby na przeciwdziałanie sytuacji niebezpiecznych.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, celem zweryfikowania oraz doszkolenia swoich pracowników z zakresu obsługi urządzeń technicznych oraz przedłużyć ich zaświadczenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zawartość

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 • Rodzaje urządzeń objęte zakresem uprawnienia.
 • Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa urządzeń.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 • Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 • Czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 • Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 • Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.
 • Wypisanie wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest egzamin wewnętrzny. Zarówno kurs, jak i egzamin odbywa się u klienta.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wypisany wniosek o przedłużenie zaświadczeń.

SQD Alliance zapewnia pełną obsługę i wsparcie związane z formalnościami w zakresie składania wniosku. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Eliminacja zachowań niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?