Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy

ID 3214

Czas trwania: 4 godziny

Szkolenie organizowane w formie online

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o najnowsze zmiany w kodeksie pracy, omawiane szeroko z uwzględnieniem źródła prawa międzynarodowego.  

Szkolenie prowadzone jest przez prawnika, w formule online.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby, kadry zarządzającej, kadry inżynieryjno-technicznej i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zawartość

 • Źródła prawa pracy w zakresie BHP.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i BHP.
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem COVID – 19.
 • Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy – praca zdalna – aspekty BHP.
 • Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy – kontrola trzeźwości.
 • Kontrola przez PIP działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad BHP.
 • Kontrola PIP w aspekcie zadań służby BHP.
 • Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania służby BHP.
 • Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących BHP.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu BHP w oparciu o zmiany w przepisach prawa.
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi z zakresu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.
 • Zrozumienie zawiłości prawa pracy i przygotowanie organizacji do kontroli instytucji publicznych.

Szkolenia powiązane: