Fundusze Unijne

Bezpłatne szkolenia: wypadki przy pracy oraz pierwsza pomoc

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z firmą Team Prevent Poland zapraszają na bezpłatne szkolenia na terenie województwa lubuskiego.

Wypadki przy pracy a zróżnicowanie stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe – zależność od poziomu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

Dzięki szkoleniu zyskają Państwo:

  • podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa pracy,
  • wiedzę na temat zagrożeń w miejscu pracy i sposobów niwelowania tych zagrożeń,
  • znajomość skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy,
  • oszczędność funduszy firmy, gdyż szkolenie jest w pełni finansowane przez ZUS,
  • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Pierwsza pomoc

Dzięki szkoleniu zyskają Państwo:

  • znajomość podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy,
  • wiedzę na temat czynników mogących powodować stany zagrożenia życia, urazy itp.
  • umiejętność skutecznego udzielenia pierwszej pomocy, posługiwania się automatycznym defibrylatorem AED, sprzętem ratunkowym oraz środkami opatrunkowymi,
  • oszczędność funduszy fi rmy, gdyż szkolenie jest w pełni fi nansowane przez ZUS,
  • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób rozpoczynających działalność gospodarczą z sektorów: transport, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Dodatkowo uczestnicząc w szkoleniu Wypadki przy pracy a zróżnicowanie stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe – zależność od poziomu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi otrzymają Państwo 50% na e-learningowe szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Kontakt i zgłoszenia:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Oddział Legnica
ul. Zamiejska 2
59-220 Legnica
tel.: +48 76 75 41 516

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?