Logo Automotive z kobiecą pasją

Brunch Jakościowy: Automotive (z) kobiecą pasją

7 CZERWCA 2022

O Brunchu

Brunch Jakościowy organizowany przez SQD Alliance funkcjonuje z sukcesem od wielu lat. Jest to wydarzenie pozwalające na interakcję z trenerami i specjalistami SQD Alliance, wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz szeroko rozumiany networking.

Poprzez Brunch Jakościowy chcemy przede wszystkim przekazać część know-how SQD Alliance w aspekcie nowości i zmian w wymaganiach dla automotive, pokazać kompetencje i wiedzę naszych trenerów, przedstawić formę szkoleń praktykowaną przez SQD Alliance oraz pokazać szeroki zakres wsparcia jaki możemy zaoferować naszym partnerom.

Najbardziej aktualne informacje nt. terminu, lokalizacji oraz programu Brunchu dostępne są na oficjalnej stronie www.brunchjakosciowy.pl.

Dlaczego warto wziąć udział?

Do kogo kierujemy Brunch?

Brunch Jakościowy dedykowany jest przede wszystkim osobom zarządzającym zapewnianiem jakości i rozwojem personelu w jednostkach motoryzacyjnych.

Jak było do tej pory?

Cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się stworzyć platformę do wymiany doświadczeń wśród specjalistów z branży motoryzacyjnej i coraz więcej osób jest chętnych do rozmów i licznych dyskusji.

Obszerne relacje oraz fotorelacje poprzednich edycji Brunchu dostępne są na oficjalnej stronie Brunchu www.brunchjakosciowy.pl.

Opinie uczestników

Liczne, pozytywne opinie uczestników pokazują, że Brunch cieszy się dużym uznaniem oraz jest wydarzeniem, które doceniają uczestnicy zarówno za wartość merytoryczną, jak i formułę wydarzenia.