VDA 2 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktu. Wydanie 6 kwiecień 2020 roku

VDA 2 Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i produktu. Wydanie 6 kwiecień 2020 roku