Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości 1

Koszty unijnej polityki klimatycznej ogromnym zagrożeniem dla polskiego przemysłu

Krajowa Izba Gospodarcza ostrzega – dodatkowe koszty dla przemysłu w Polsce z tytułu już wdrożonych działań z zakresu polityki klimatycznej  osiągną w roku 2015 ok. 5 mld rocznie, a do roku 2030 wzrosną do ok. 13 mld rocznie.
Wykonane zostały po raz pierwszy kompleksowe analizy pokazujące skutki polityki klimatycznej dla poszczególnych działów przemysłu w Polsce. Analizy te pozwoliły ocenić, że przyjęcie na poziomie unijnym proponowanych obecnie 80 % redukcji emisji do roku 2050 spowoduje wzrost kosztów dla działów przemysłowych w Polsce o kolejne 9 mld zł rocznie w roku 2030.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na temat unijnej polityki klimatycznej prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza tutaj.

Wydobycie gazu łupkowego nie stanowi zagrożenia dla środowiska

Wydobycie gazu łupkowego nie grozi zanieczyszczeniem wód ani nadmierną emisją do atmosfery – wynika z kompleksowego raportu dotyczącego potencjalnych konsekwencji ekologicznych związanych z wierceniami w poszukiwaniu tego surowca. Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do raportu opracowanego na polecenie ministra środowiska przez zespół kierowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. Jest on tajny, ale gazecie udało się otrzymać część wyników.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Wydajne gospodarowanie energią to nie tylko nowe miejsca pracy

Projekt unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej (energy efficiency directive – EED) zakłada, że dzięki modernizacji budynków użyteczności publicznej państwa członkowskie mogą stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Ale to nie jedyne korzyści, jakie Unia odniesie, inwestując w zmniejszanie zapotrzebowania na energię. Dyrektywa o efektywności energetycznej, której projekt przedstawiła Komisja Europejska w czerwcu 2011 roku, ma pomóc w podniesieniu efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 roku.

Zgodnie z nimi, dzięki programowi termomodernizacji w Polsce, zużycie energii w budynkach może spaść nawet o 80 proc., import paliw gazowych zmniejszy się o 70 proc., a emisja gazów cieplarnianych o 77 proc. Termomodernizacja przyczyni się także do powstania nawet 350 tys. nowych miejsc pracy.

Firma TeamPrevent jest do Pańskiej dyspozycji i bardzo chętnie służy doradztwem.

Prosimy tutaj z nami o kontakt.

    Chcesz o coś zapytać?