Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości

Ogólnopolski konkurs poprawy warunków pracy
Od wielu lat pomysłodawcy rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających warunki pracy są nagradzani w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY, który jest organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, m.in. we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Naczelną Organizację Techniczną (NOT).
Celem konkursu jest inspirowanie pracodawców i pracowników do poprawy bezpieczeństwa i ergonomii w pracy oraz upowszechnianie umożliwiających to rozwiązań technicznych i organizacyjnych powstających w przedsiębiorstwach. Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno udoskonalone rozwiązania już stosowane, jak i nowe konstrukcje, technologie oraz rozwiązania organizacyjne.
Jeśli w Twoim zakładzie pracy został wdrożony ciekawy pomysł lub zastosowano rozwiązanie, które poprawiło bezpieczeństwo pracy lub ergonomię, opisz je i prześlij do Sekretariatu Konkursu, a możesz wygrać jedną z nagród pieniężnych (nawet do kilku tys. zł!), wzmocnić prestiż przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w uroczystej gali wręczania nagród (ostatnie uroczystości odbywały się w Sejmie RP).
Firma Team Prevent Poland wspiera realizację tego prestiżowego konkursu i pragnie Państwa serdecznie zaprosić do wzięcia w nim udziału.
Szczegółowe informacje tutaj. Sekretariat Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Tel. (22) 623 36 83, Fax (22) 623 32 64, E-Mail: ciop@ciop.pl

W razie pytań skontaktuj się z nami
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn