Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości

Stres w miejscu pracy
W skali światowej więcej niedyspozycji zdrowotnych jest skutkiem chorób psychicznych niż fizycznych.  W Europie około połowa pracowników czuje się psychicznie obciążona pracą, co z kolei prowadzi do powstania napięcia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia określa stres jako jedno z największych niebezpieczeństw XXI wieku.

Co to jest stres?
Stres jest niczym innym jak reakcją ludzkiego organizmu na sytuacje występujące w otoczeniu, które wywołują napięcia i silne emocje. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi.  Stres ma swoje dobre i złe strony. Do pewnego poziomu stres jest niezbędny do mobilizacji i naszego efektywnego funkcjonowania, jednakże istnieje również stres szkodliwy, który jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań.

Jakie są skutki stresu?

 •     Koszmary i zaburzenia snu
 • Słabnąca koncentracja i zdolność zapamiętywania
 • Nadciśnienie
 • Migreny
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • Zwiększona podatność na infekcje
 • Wypalenie zawodowe

Powyższe skutki działania długotrwałego stresu są poważne i dotykają nie tylko pracownika jako konkretna jednostka chorobowa, ale również pracodawcę, ponieważ stres jest przyczyną absencji pracowniczej.

Jak walczyć ze stresem?

 • Odpowiednia dieta
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Techniki relaksacyjne
 • Medytacja
 • Techniki poznawczo-behawioralne
 • Dostateczna ilość snu
 • Zwolnienie tempa pracy
 • Kontrola i planowanie działań

Co zyskują Państwo niwelując stres?

 • Wzrost efektywności pracy
 • Zmniejszenie absencji pracowniczych i tym samym zmniejszenie kosztów z nimi związanych
 • Wzrost motywacji
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa
 • Rosnące zaangażowanie pracowników w rozwój firmy
 • Zrelaksowani i uśmiechnięci pracownicy
 • Dobry PR
 • Odpowiedzialny biznes

Stres wywołują nie tylko czynniki zewnętrzne, ale również nasze nastawienie i zachowanie. Wykłady, autotesty, komputerowy test stresu albo konsultacje pomogą Państwa pracownikom zastanowić się nad ich zachowaniami i określić swój potencjał stresu. Przy pomocy dobrej mieszanki informacji i działań wskażemy możliwości uwolnienia się od stresu. Istota prewencji zachowań umożliwi pracownikom skuteczne radzenie sobie ze stresem.

Oferujemy Państwu:

 • Dni Zdrowia
 • Testy poziomu stresu
 • Konsultacje
 • Analizy
 • Sposoby niwelowania stresu i relaksacji

Zachęcamy Państwa do zmierzenia swojego poziomu stresu. Specjalny test znajdą Państwo na naszej stronie interentowej. A wraz z nim przykłady ćwiczeń, które pomogą Państwu zredukowac poziom odczuwanego stesu.

Skontaktuj się z nami pomożemy Ci

Szkolenia okresowe bhp przez internet
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) pracodawca może przeprowadzać niektóre szkolenia bhp w formie tzw. samokształcenia kierowanego. Jest to forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych prze organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Jedną z form takiego szkolenia jest e-learning, przez który należy rozumieć "szkolenie (naukę) przez Internet" lub "naukę na odległość z wykorzystaniem Internetu”. Zgodnie z w/w rozporządzeniem z metody samokształcenia kierowanego korzystać mogą osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno – techniczni, administracyjno – biurowi oraz inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaletą szkoleń za pośrednictwem komputera i Internetu jest ich duża elastyczność. Słuchacz może uruchomić szkolenie w dogodnym dla siebie czasie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że multimedia wymagają od uczestnika szkolenia samodyscypliny, nie jest on bowiem ani motywowany, ani kontrolowany zewnętrznie, dlatego też istotne jest by organizator szkoleń e-learningowych zapewniał słuchaczowi możliwość kierowania do wykładowcy drogą mailowa pytań bądź wątpliwości. Niemniej jest to niewątpliwie wygodna i atrakcyjna forma przyswojenia wiedzy z zakresu szkoleń okresowych bhp.

Skontaktuj się z nami

  Chcesz o coś zapytać?