Fundusze Unijne

Co to jest e-learning?

E-learning jest to nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych. W erze informacji szkolenia i kursy e-learningowe są bardzo popularnym i skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw.

Zalety e-learningu

  • Redukcja kosztów szkolenia (przejazdy, sale wykładowe, wykładowca).
  • Oszczędność czasu – eliminacja czynności przygotowawczych, jak rezerwacja i przygotowanie sal, dojazd itp.
  • Duża efektywność – możliwość stosowania powtórek i ćwiczeń ułatwiających zapamiętywanie oraz kilkukrotnego przechodzenia, a także swobodnego powrotu do szkolenia.
  • Indywidualizacja procesu szkoleniowego – zakres, intensywność, tempo i poziom szkolenia są dostosowywane do możliwości poszczególnych uczestników.
  • Nauka w praktycznie dowolnym czasie i miejscu.
  • Duża kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności.
  • Dostęp do baz wiedzy, szkoleń oraz innych przydatnych informacji, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem.

Czytaj więcej

    Chcesz o coś zapytać?