Fundusze Unijne

CZAD – niewidzialne niebezpieczeństwo

Czym jest czad i dlaczego jest niebezpieczny dla człowieka?
Co roku z powodu zaczadzenia giną ludzie, często nieświadomi zagrożenia, dlatego warto wiedzieć nieco więcej o tym gazie. Czad to nic innego jak tlenek węgla, który jest gazem powstającym w wyniku jego niepełnego spalania oraz substancji, które w swoim składzie posiadają węgiel. Jest to gaz niewyczuwalny, gdyż nie posiada smaku, zapachu ani barwy. Wdychany tlenek węgla prowadzi przez do śmierci przez uduszenie. Jest to spowodowane tym, iż podczas wdychania, tlenek węgla trwale łączy się z hemoglobiną, co sprawia, że zbyt mała ilość hemoglobiny jest w stanie połączyć się z tlenem. Czad zajmuje miejsce tlenu w czerwonych ciałkach krwi, które dostarczają w ten sposób za mało tlenu do organizmu. Ta niewielka ilość tlenu we krwi nie jest w stanie zaspokoić potrzeb ludzkiego organizmu i w wyniku niedotlenienia następuje śmierć. Niestety nawet mała ilość tlenku węgla może spowodować poważne zatrucie, wymioty, silne bóle głowy, utratę przytomności, co w ostateczności prowadzić może do śmierci.

Gdzie możemy mieć styczność z czadem?
Z czadem możemy mieć styczność w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza i w których następuje niepełne spalanie węgla, bądź substancji posiadających węgiel w swoim składzie. W budynkach mieszkalnych najczęstszą przyczyną zaczadzeń są niesprawne przewody kominowe, a w przypadku wadliwego działania mogą prowadzić do zaczadzenia pomieszczenia. Wadliwe działanie przewodów kominowych w głównej mierze może być spowodowane ich nieszczelnością, niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem, wadami konstrukcyjnymi. Wszystkie z wymienionych zależności mogą prowadzić do niedrożności przewodów kominowych objawiającej się brakiem ciągu, a w skrajnych przypadkach do powstawania ciągu wstecznego, który przejawia się tym, iż gaz zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofa się z powrotem i staje się zagrożeniem dla osób przebywających w pomieszczeniu.

Jak skutecznie zapobiec zaczadzeniu?
Pamiętajmy, że czad to bardzo niebezpieczny gaz. Aby skutecznie uniknąć zaczadzenia należy:

 • regularnie przeprowadzać kontrole, mające na celu sprawdzenie szczelności przewodów kominowych, a także sprawdzenie występowania ciągu powietrza;
 • zlecać czyszczenie przewodów kominowych specjalistom;
 • nie blokować przepływu powietrza przez kratki wentylacyjne, poprzez ich zaklejanie, zasłanianie;
 • samemu sprawdzać ciąg powietrza, poprzez np. przyłożenie kartki do kratki wentylacyjnej, która powinna przywrzeć kartkę, jeżeli ciąg jest na odpowiednim poziomie;
 • wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania np. kuchnie czy też łazienki z termami gazowymi;
 • urządzenia w których odbywa się proces spalania, odpowiednio użytkować,  zgodnie z instrukcją którą powinny posiadać;
 • mieć na uwadze, że w przypadku duszności, silnych bólów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia akcji serca możemy właśnie ulegać zatruciu czasem, przy czym należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zaczerpnąć powietrza, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku zatrucia tlenkiem węgla
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i starać się wykonywać wszystkie czynności z rozwagą, aby również nie paść ofiarą tlenku węgla;
 • zapewnić dostęp świeżego powietrza np. przez otwarcie okna;•    starać się wynieść osobę zaczadzoną w bezpieczne miejsce;
 • starać się wynieść osobę zaczadzoną w bezpieczne miejsce;
 • wezwać wykwalifikowane służby ratownicze (pogotowie, straż pożarną);
 • jak najszybciej podać tlen;
 • zastosować sztuczne oddychanie oraz masaż serca, jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha lub ma zatrzymaną akcję serca.

Przedstawione informacje na temat czadu – tlenku węgla mają na celu zwrócenie Pańskiej uwagi na ten problem, bo od tego może zależeć kiedyś zdrowie i życie nasze lub naszych bliskich.

Więcej informacji tutaj

  Chcesz o coś zapytać?