Fundusze Unijne

Czym jest CE i co oznacza?

Oznaczenie CE na produkcie jest wskaźnikiem spełniania wymogów prawnych UE. Jest to skrót od francuskich słów: Conformité Européenne w dosłownym tłumaczeniu – zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.
Na chwilę obecną oznakowanie CE jest uważane za podstawową informację spełnienia przez wyrób wszystkich wymagań odpowiednich dyrektyw. Jeżeli wyrób posiada symbol CE to oznacza, że przeszedł pozytywnie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa zawarte w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia. Dyrektywy te odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia, ochroną środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. W rzeczywistości to sami producenci muszą zadbać, aby ich wyrób spełniał wymagania obowiązującej dyrektywy UE.
Dwa różne znaki CE
Znak CE jest ściśle określony i zastrzeżony. Gdy przyjrzymy się liniom pomocniczym na których opierają się litery znaku CE, wspólnie tworzą one znany z matematyki znak nieskończoności, jak ten z lewej strony. W przypadku chińskiego odpowiednika znaku CE należy również zwrócić uwagę na odstępy między literami, które są mniejsze.

Dla użytkownika może to oznaczać, że wyrób oznakowany znakiem z prawej strony przed dopuszczeniem do sprzedaży nie przeszedł odpowiednich testów.
Podobieństwo tych dwóch znaków to nie przypadek. Producenci sygnując wyroby fałszywym CE świadomie wprowadzają europejskich konsumentów w błąd. Fałszywy znak jest wykorzystaniem luki, nie istnieje bowiem instytucja badająca prawidłowość znaku CE.
Miejmy nadzieję, że ilość produktów z fałszywym znakiem CE oznaczającym „China Export” będzie się zmniejszała wraz ze wzrostem świadomości ludzi o jego istnieniu.

Skontaktuj się z nami tutaj.

    Chcesz o coś zapytać?