młoda kobieta w pracy

Czystość techniczna - poziom zaawansowany. Warsztaty w laboratorium

ID 9225

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Oferujemy Państwu szkolenie praktyczne organizowane w formie warsztatów w laboratorium dla inspektorów czystości technicznej. Na warsztatach kursanci będą mieli okazję zapoznać się z działaniem najnowocześniejszych urządzeń służących do przeprowadzenia procesu kontroli czystości komponentu z analizą na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym i w praktyczny sposób ugruntować wiedzę.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanego personelu przemysłu motoryzacyjnego, przedstawicieli łańcucha dostaw oraz serwisu, czyli dla osób wykonujących kontrole związane z czystością. Wiedza oraz związane z nią praktyczne umiejętności są niezwykle istotne dla każdego, kto ma do czynienia z czystością techniczną. Ze względu na podobne wymagania dotyczące tego zakresu, szkolenie dedykowane jest także przedstawicielom innych gałęzi przemysłu tj.: lotniczego, hydraulicznego czy mechaniki precyzyjnej.

Zawartość

 • Ustalenie wartości granicznej dla kodu CCC.
 • Ślepa próba: przygotowanie stacji myjącej do ekstrakcji.
 • Metody ekstrakcji: porównanie ekstrakcji natryskowej z ultradźwiękową.
 • Ekstrakcja natryskowa: ustawianie stacji myjącej, kontrola parametrów pracy urządzenia.
 • Ekstrakcja ultradźwiękowa: ustawianie stacji myjącej, kontrola parametrów pracy urządzenia.
 • Filtracja kaskadowa.
 • Metody suszenia filtrów.
 • Analiza grawimetryczna.
 • Analiza zanieczyszczeń na filtrach z użyciem systemów optycznych – analiza podstawowa.
 • Przygotowanie filtrów pod analizy rozszerzone.
 • Analiza zanieczyszczeń na filtrach z użyciem systemów SEM/EDX – analiza rozszerzona – w celu oszacowania składu chemicznego oraz przybliżonej twardości znalezionych cząsteczek.
 • Opracowanie raportu z badań z uwzględnieniem poziomu akceptacji zgodnie z kodem CCC wg ISO 16232.

Literatura

 • ISO 16232
 • VDA 19.1

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa PIK Instruments/ SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli czystości technicznej.
 • Zrozumienie zagadnień związanych z procedurami ocen zanieczyszczeń stałych (zarówno jakościowych, jak i ilościowych).
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie z ekspertem problematycznych zagadnień dotyczących środowiska pracy.

Powiązane szkolenia

 • ID 9224 – Czystość techniczna – poziom podstawowy – warsztaty w laboratorium
 • ID 973 VDA 19.1 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta kontroli czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym
 • ID 974 – VDA 19.2 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym

Cena zawiera

Dostęp do najnowocześniejszego sprzętu do ekstrakcji i analizy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.