Fundusze Unijne

Drugi Tydzień Bezpieczeństwa ogłoszony przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Budownictwo jako branża charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem ryzyka zawodowego, od wielu lat należy do najbardziej wypadkogennych gałęzi gospodarki. Według badań Państwowej Inspekcji Pracy, każdego roku na polskich budowach ginie ponad 100 osób. Czy nadal nie zdajemy sobie sprawy z poziomu zagrożenia oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

W maju 2014 roku po raz pierwszy odbył się Tydzień Bezpieczeństwa organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pod hasłem: „Wszystko zaczyna się ode mnie – bezpieczny ja, bezpieczni my”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Tydzień Bezpieczeństwa okazał się dużym sukcesem. Specjalnie na tę okazję przygotowano tzw. „księgę pomysłów” – zbiór propozycji działań i aktywności, jakie firmy mogą zrealizować na swoich budowach. Aby propagować kulturę bezpieczeństwa zaangażowano kierownictwo budów, specjalistów bhp, pracowników produkcyjnych, podwykonawców i dostawców. Uczestnicy wzięli udział w badaniach słuchu, warsztatach z elektronarzędziami, szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pokazach ratownictwa wysokościowego i wodnego, ćwiczeniach z użyciem gaśnic i ewakuacji z placu budowy.

Tydzień Bezpieczeństwa to duże przedsięwzięcie poświęcone krzewieniu kultury bezpieczeństwa pracy i podniesieniu jej świadomości. W tym roku w dniach 18-24 maja, pod hasłem „Planowanie pracy", odbędzie się druga edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. Znaczenie Tygodnia Bezpieczeństwa zwiększa fakt, że działania będzie prowadzić na swoich budowach, w tym samym czasie, dziesięciu Generalnych Wykonawców oraz ich podwykonawcy.

Team Prevent Poland Sp. z o.o., jako partner Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, również chce się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej, dlatego też planujemy szereg aktywności, które zwrócą uwagę pracowników budów na ich bezpieczeństwo.

Z nadzieją oczekujemy na kontynuację kampanii i kolejne widoczne efekty działań Porozumienia! Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu zwiększymy świadomość bezpieczeństwa wśród naszych pracowników.

    Chcesz o coś zapytać?