Fundusze Unijne

Dziecko na wakacjach

Wakacje to dla dzieci czas beztroskiej zabawy, radości
i odpoczynku. Niektóre z nich wolny czas spędzają z rodzicami,
inne chętnie wybierają kolonie i obozy wakacyjne.  Pamiętajmy,
że – niezależnie od wybranej formy – jest to czas odpoczynku, który powinien być spędzony w przyjaznej i pożądanej przez dziecko atmosferze.

Pierwszym krokiem w planowaniu wakacyjnego wyjazdu naszego dziecka jest weryfikacja uprawnień organizatora dotyczących prowadzenia podobnego rodzaju działalności, także weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia kadry podejmującej opiekę nad dziećmi. Szczegółowe wymogi dotyczące organizacji wyjazdów
dla dzieci określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzoru. Warto również poszukać w internecie opinii na temat biura podróży, które organizuje wypoczynek oraz zapytać rodzinę i znajomych czy korzystali już z jego usług.

W specjalnej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej ww.wypoczynek.men.gov.pl możemy sprawdzić czy organizator wypoczynku zgłosił wyjazd do właściwego kuratorium oświaty. Poza numerem zgłoszenia, znajdziemy tam także dokładne dane organizatora, termin oraz lokalizację wypoczynku, a także liczbę uczestników.

Ponadto przy wyborze ośrodka kolonijnego bardzo ważne są panujące w nim warunki higieniczno-sanitarne. Według współczesnych standardów każdy ośrodek powinien posiadać własną, zawierającą potrzebne informacje i zdjęcia, stronę internetową. Coraz popularniejsze są również portale, na których internauci oceniają dany ośrodek pod względem określonych kryteriów, jak np. lokalizacja, wyżywienie, infrastruktura.

Na pewno warto zwrócić uwagę na wysokość oraz zakres ubezpieczenia NNW, a także warunków opieki medycznej. Weryfikacja tych informacji pozwoli nam na uniknięcie ewentualnych problemów w przypadku choroby dziecka lub nieszczęśliwego wypadku.

Nie zapominajmy o transporcie. O wyjeździe naszych dzieci poinformujmy policję, która skontroluje stan techniczny pojazdu, stan trzeźwości kierowców oraz ich liczbę. Pamiętajmy, że osoby
te mają zapewnić bezpieczną drogę naszym dzieciom, dlatego nie bójmy się pytać i prosić o rozwianie ewentualnych wątpliwości.

Ostatnim i  najważniejszym elementem w planowaniu samodzielnego wakacyjnego wyjazdu naszego dziecka jest przygotowanie go na ewentualne komplikacje i sytuacje zagrożenia.  Podajmy dzieciom niezbędne numery alarmowe,
jak – przede wszystkim – 112, który powinniśmy zapisać w pamięci telefonu dziecka lub umieścić w jego portfelu. Co więcej w telefonie dziecka powinna znaleźć się pozycja ICE (In Case of Emergency – w nagłym wypadku). Pod pozycją tą powinien znajdować się numer telefonu do najbliższych osoby – mamy lub taty, która w razie wypadku będzie mogła udzielić podstawowych informacji na temat dziecka, m.in. o grupie krwi, przebytych chorobach, bądź przyjmowanych lekach. Warto również nauczyć dziecko podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
i zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

Więcej informacji tutaj

    Chcesz o coś zapytać?