Fundusze Unijne

Dzień walki z nowotworami krwi

28 maja obchodzony był Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Celem akcji, którą po raz pierwszy zainicjowała w 2014 roku Fundacja DKMS, jest aktywne wsparcie chorych i ich rodzin w walce o życie.

Nowotwory krwi to nowotwory, które atakują system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów nowotworów krwi, w tym białaczkę. Zgodnie z danymi Fundacji DKMS, co roku u około 840 tys. osób zostaje zdiagnozowany nowotwór krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie.

 

Nowotwór to choroba, która może zaatakować każdego, bez względu na wiek czy płeć. Z roku na rok nasza wiedza na temat nowotworów wzrasta, tak samo jak oferowane metody leczenia. Nie mniej, dla wielu jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku kostnego pobranego od tzw. genetycznego bliźniaka. Może nim zostać każdy z nas.

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi została stworzona specjalna strona internetowa www.worldbloodcancerday.org, na której można umieścić swoje zdjęcie wraz z symbolem akcji i w ten sposób wyrazić swoją solidarność z pacjentami. Zamieszczone na stronie  materiały informacyjne, mają za zadanie zwiększenie świadomości, otwarcie społeczeństwa na chorych, promowanie nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku, od tego czasu udało się zarejestrować ponad 899 tys. potencjalnych Dawców. Dzięki  takim akcjom, promującym działalność Fundacji, liczba zarejestrowanych Dawców, a zarazem udanych przeszczepów stale wzrasta.

 

    Chcesz o coś zapytać?