Fundusze Unijne

Ekologiczne gospodarstwo domowe

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z pojęciem świadomości ekologicznej.  Zgodnie z powszechnie obowiązującą definicją termin ten wskazuje na styl życia, który charakteryzują działania pozwalające zminimalizować nasz szkodliwy wpływ na przyrodnicze zasoby ziemi. Do działań tych należy zaliczyć przede wszystkim mniejszą/oszczędniejszą konsumpcję energii, surowców i zasobów naturalnych. Jest to możliwe, jednak wybór należy do nas.

Oszczędzajmy wodę

Przeciętna kąpiel to blisko 150 litrów wody. Zamieniając kąpiel
na prysznic zaoszczędzamy do 35 litrów wody. Oszczędności przyniesienie nam również zakręcenie kranu podczas szczotkowania zębów, ekologiczne spłuczki w toaletach
i nowoczesna armatura.

Zbierajmy surowce wtórne

Czy wiesz że:

 • jedno wydanie popularnej, wielonakładowej gazety pochłania ok. 4 tys. drzew,
 • wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia aż
  17 drzew,
 • rozkład plastikowej butelki może trwać 500 lat,
 • około 2 mln. ptaków i ssaków wodnych ginie rocznie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów.

Korzyści płynące z przetwarzania surowców wtórnych jest wiele. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć ochronę zasobów naturalnych, ochronę środowiska oraz oszczędność energii.

Oszczędzajmy energię elektryczną i cieplną

W Polsce jest ok. 12 mln gospodarstw domowych. Przeciętny dom marnuje w wyniku braku sprawnego systemu jej oszczędzania ponad 1000 zł rocznie. Największą ilość energii w gospodarstwie domowym, bo aż 70% całkowitego zużycia, pochłania ogrzewanie.

Warto na codzień pamiętać o podstawowych zachowaniach sprzyjających oszczędzaniu energii, dlatego:

 • wyłączaj światło gdy wychodzisz z pomieszczenia,
 • korzystaj ze światła dziennego jeśli jest to możliwe,
 • staraj się dostosowywać oświetlenie do swoich potrzeb,
 • wietrz pomieszczenia krótko i intensywnie przy zakręconych zaworach regulacyjnych,
 • dostosowuj temperaturę w pomieszczeniach do aktualnych potrzeb,
 • nie zasłaniaj grzejników.

Więcej informacji tutaj

  Chcesz o coś zapytać?