Aleksander Kulesz

Trener/konsultant z zakresu norm ISO, standardu IATF oraz podręczników branżowych VDA oraz AIAG
Absolwent Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Budowy Maszyn z ukończonym stopniem inżyniera mechanika w roku 2001. W 2016 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania produkcją Wydziału Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od zawsze związany zawodowo z zarządzaniem jakością, początkowo jako pracownik jakości, a później na stanowiskach kierowniczych w zakładach zajmujących się malowaniem, cynkowaniem, obróbką metali i żeliw, spawaniem, zgrzewaniem, produkcją uszczelek, tworzyw sztucznych oraz montażem podłokietników i zagłówków samochodowych. Od roku 2017 trener/konsultant w SQD Alliance Sp. z o.o. (wcześniej Team Prevent) z zakresu norm ISO, standardu IATF oraz podręczników branżowych VDA oraz AIAG. Czynny certyfikowany auditor wg podręcznika VDA 6.3.

Specjalizuje się w:

  • szkoleniach z zakresu podręczników: PSCR, VDA 2, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA MLA, APQP, PPAP, MSA oraz SPC
  • szkoleniach z zakresu specyficznych wymagania grupy VW