Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

FMEA wg VDA i AIAG – aktualizacja

ID 441

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Dostawcy dostarczający swój wyrób producentom z Europy i Ameryki Północnej (OEM) są zobowiązani do oceny FMEA na podstawie podręczników FMEA wg VDA oraz FMEA wg AIAG. Czasami doprowadzało to do zwiększenia złożoności rozwoju wyrobu i programów dostawców. Wspólne wymagania i oczekiwania dotyczące FMEA umożliwiają teraz dostawcom zaprojektowanie spójnego procesu dla FMEA, który spełnia potrzeby i oczekiwania ich klientów.

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane doświadczonym użytkownikom FMEA: moderatorom, programistom, inżynierom projektów, planistom procesów, a także personelowi zajmującemu się opracowywaniem wyrobów i procesów, testowaniem, logistyką, produkcją, planowaniem kontroli, utrzymaniem ruchu i jakością.

Zawartość

  • Przed warsztatami: quiz online z fragmentami podręcznika FMEA, określający wstępny poziom wiedzy uczestników.
  • Warsztaty w sali szkoleniowej wraz z ćwiczeniami grupowymi.
  • Po warsztatach: seminarium internetowe z możliwością zadawania pytań oraz wymianą doświadczeń.
  • Ok. 8 tygodni po odbyciu szkolenia uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w podsumowującym webinarium z trenerem, które jest okazją do wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań, mogących pojawić się podczas kilkutygodniowego stosowania w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Literatura

  • FMEA wg AIAG i VDA

Wymagania wstępne

Dobrze ugruntowana wiedza na temat FMEA, ponieważ warsztaty opierają się na wiedzy, a podstawy FMEA nie są objęte ich zakresem.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzonym szkoleniu otrzymają Państwo oryginalny certyfikat uczestnictwa VDA QMC.

Efekty kształcenia

  • Zapoznanie się użytkowników FMEA ze zmianami wynikającymi z harmonizacji podręczników.
  • Otrzymanie praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania.

Powiązane szkolenia

  • ID 442 – FMEA wg VDA i AIAG – szkolenie podstawowe
  • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym, możliwość udziału w webinarium ok. 8 tygodni po szkoleniu.