Fundusze Unijne

Grupa B·A·D Team Prevent oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA

W połowie kwietnia wystartowała nowa kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, której głównym celem jest promowanie zrównoważonego życia zawodowego. Grupa B·A·D Team Prevent została oficjalnym partnerem tej kampanii.

Praca, niezależnie od wieku, powinna być źródłem satysfakcji, przynoszącej korzyści dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego pracowników. Efektem działań promujących zrównoważone zarządzanie wiekiem w­ pracy są zdrowsi i­ bardziej zmotywowani pracownicy, mniejsza rotacja personelu i ­niższy poziom absencji oraz większa wydajność firmy.

Szacuje się, że w wielu europejskich państwach do 2030 r. pracownicy w wieku 55–64 lat będą stanowili co najmniej 30% wszystkich pracowników. W wielu państwa członkowskich podnosi się wiek emerytalny i znaczną liczbę pracowników czeka dłuższe życie zawodowe. Dlatego należy podejmować starania mające na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków w czasie całego życia zawodowego.

Usuwanie barier utrudniających zrównoważone życie zawodowe umożliwia osiągnięcie znacznych korzyści dla pracowników i pracodawców. Dzięki stosowaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania BHP poprawie może ulec stan zdrowia całej populacji aktywnej zawodowo, począwszy od osób nowych na rynku pracy po osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.

Celem kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i ­higieną pracy przez całe życie zawodowe pracownika oraz na temat dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i ­pod koniec kariery zawodowej. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i ­ochroną zdrowia oraz indywidualnymi umiejętnościami i­ predyspozycjami pracownicy zachowują zdrowie nie ­tylko przez okres pracy zawodowej, ale także po przejściu na emeryturę.

Celem kampanii prowadzonej w­ latach 2016–2017 na rzecz zdrowych i­ bezpiecznych miejsc pracy jest:

  • promowanie zrównoważonego zarządzania wiekiem w miejscu pracy oraz podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej w ­całym życiu zawodowym,
  • wspieranie pracodawców i ­pracowników (także z ­małych i średnich przedsiębiorstw) przez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się ­siły roboczej,
  • ułatwianie wymiany informacji i ­dobrych praktyk dotyczących tych zagadnień.

 

Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn