Fundusze Unijne

Jakie znaki stosować?

Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe są podstawowymi oznaczeniami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w budynku osób, w wypadku wybuchu pożaru lub innych sytuacji wymagających ewakuacji. Nie ulega wątpliwości, że niejednokrotnie przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją oraz znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN EN ISO 7010:2012. Norma ta zastąpiła naszą polską normę PN-N-01256-01:1992, a norma PN-N-01256-04:1992 i PN-N-01256-02:1992 nadal obowiązują i występują z nią równolegle.

Wprowadzenie nowej normy nie skutkuje obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa. Znaki zgodne ze starymi normami będą dostępne aż do momentu wygaśnięcia certyfikatów, które stracą ważność w ciągu następnych kilku lat – w zależności od danego producenta.

Wprowadzona norma PN-EN ISO 7010:2012 ma ułatwić komunikację zarówno obcokrajowcom  w naszym kraju, jak i naszym rodakom za granicą. Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z tą normą, jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Są one bardziej intuicyjne i mogą skutecznie przyczynić się do podnoszenia ogólnych standardów bezpieczeństwa.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

    Chcesz o coś zapytać?