unia_31

Karta charakterystyki substancji chemicznej

1 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy w zakresie kart charakterystyki. Na ich podstawie wszystkie karty charakterystyki mieszanin chemicznych uznanych za niebezpieczne, powinny być sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą CLP, co oznacza, że muszą zawierać nowe piktogramy i nowe oznakowania.

 

Nowy format karty określa załącznik II do Rozporządzenia 453/2010/WE. Wśród ogólnych wymagań dotyczących karty charakterystyki należy wymienić nieodpłatne dostarczenie jej do odbiorcy w wersji papierowej oraz elektronicznej, nie później niż w dniu wprowadzenia do obrotu. Dodatkowo karta ta powinna być dostarczona w języku kraju, do którego produkt jest przeznaczony.

Co ważne w karcie charakterystyki nie uwzględnia się daty. Karta aktualizowana jest w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nowych danych. Wprowadzenie zmiany wiąże się z obowiązkiem dostarczenia ich odbiorcom substancji lub mieszaniny, którzy zakupili ją w ostatnich 12 miesiącach.

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali jeszcze, zgodnie z nowymi przepisami, stosownej aktualizacji powinni zrobić to jak najszybciej. Nie wywiązanie się z ciążącego na nich obowiązków skutkuje nie tylko karami finansowymi, ale także czasochłonnymi formalnościami wynikającymi z procesu naprawczego przed organami kontrolnymi.

Jeżeli nie spełniliście Państwu jeszcze obowiązku związanego z aktualizacją kart nasi specjaliście pomogą w tym procesie. Zapraszamy również do skorzystania ze szkoleń, podczas których dowiedzą się Państwo jak prawidłowo dokonać aktualizacji.

 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Ksiazki VDA IATF Wydawnictwo Team Prevent

5 bestsellerów Wydawnictwa Team Prevent

Każdy czas, a szczególnie ten obecny, warto wykorzystać na swój rozwój. Zachęcamy do tego, dlatego dzisiaj przedstawiamy TOP 5 książek Wydawnictwa Team Prevent najchętniej kupowanych w 2019 roku. VDA Integralność

Czytaj więcej »