Fundusze Unijne

KOBIZE – Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130, poz. 1070) został powołany do życia w systemie informatycznym, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, do którego zgodnie z Ustawą zobowiązany zarejestrować się jest każdy podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska. Kierownictwo Ministerstwa Środowiska zaakceptowało  jednak propozycję Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dotyczącą czasowego (na najbliższe dwa lata) ograniczenia podmiotów wprowadzających raporty do Krajowej Bazy do tych, którzy na terenie zakładu eksploatują co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Podmioty, które na terenie swoich zakładów eksploatują wyłącznie instalacje nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub posiadające jedynie środki transportu, maszyny robocze (tzw. "małe" podmioty) mogą więc przekazywać raporty w uproszczony sposób, bez konieczności zakładania konta w Krajowej bazie, wypełniając formularz dla "małych" podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej http://www.krajowabaza.kobize.pl z zakładki Raportowanie (formularz w zakładce pojawi się z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wzoru formularza raportu). Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami raport@krajowabaza.kobize.pl. Tak więc, w pierwszej kolejności o założenie konta w Krajowej bazie powinny wystąpić  podmioty eksploatujące na terenie zakładu instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Pierwszy raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy za rok 2010 w terminie do końca lutego 2011 r. w związku z czym niezbędne jest utworzenie konta w Krajowej Bazie. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, realizując zadania wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, które dotyczą prowadzenia Krajowej Bazy, udostępnia na stronie internetowej pod adresem http://www.krajowabaza.kobize.pl  możliwość dokonania rejestracji w Krajowej Bazie. W celu założenia konta należy wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej i przesłać go droga elektroniczną do Administratora Krajowej Bazy, a następnie złożyć Wniosek w formie pisemnej do Krajowego ośrodka na adres :

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
KOBIZE, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa,
z dopiskiem „Krajowa Baza”.

Na wyżej wymienionej stronie internetowej pod zakładką Pomoc dostępna jest instrukcja rejestracji w KOBIZE.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?