Fundusze Unijne

Kombinezon geriatryczny

Jak pokazują statystyki, osób starszych na rynku pracy wciąż przybywa. Obecnie już co piąty Polak (ponad 7,5 mln osób) ma 60 lub więcej lat i grupa ta będzie coraz liczniejsza. Znajomość zachodzących w tym wieku zmian, w zakresie sprawności fizycznej i intelektualnej, pozwoli lepiej zrozumieć ograniczenia z jakimi borykają się na co dzień osoby w podeszłym wieku.

 

Tempo starzenia jest kwestią bardzo indywidualną. Nie mniej dla większości osób okres ten oznacza spadek aktywności w różnych obszarach funkcjonowania. Obniża się odporność, a zwiększa podatność na zachorowania i urazy. Pogorszeniu ulega stan układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego, dochodzi do osłabienia kości i ograniczenia wydolności fizycznej, przez co szybciej ulega się zmęczeniu.

 

Pogorszenie funkcjonowania narządów zmysłów dodatkowo nasila subiektywne uczucie mniejszej sprawności, przez co osoby te są bardziej drażliwe. Często pojawiają się stany lękowe, poczucie odrzucenia oraz świadomość pogarszającego się zdrowia.

Zmiany, jakie zachodzą w okresie po 60 roku życia, nie pozostają bez wpływu na pracę zawodową. Poznanie tych ograniczeń przy pomocy kombinezonu geriatrycznego umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przez pracodawców potencjału starszych wiekiem pracowników, ich wieloletniego doświadczenia i zdobytej przez ten czas wiedzy.

Dodatkowo dzięki poznaniu zmian zachodzących w tym wieku, możliwe jest dobranie obowiązków, które będą wykorzystywały doświadczenie pracowników, a zarazem uwzględniały ich ograniczenia, co znacznie pomoże z kolei w akceptacji oraz wzajemnej współpracy. 

    Chcesz o coś zapytać?