Fundusze Unijne

Kształtowanie bezpiecznych postaw pracowników

Bezpieczeństwo behawioralne umożliwia kształtowanie zachowań pracowników – zarówno wzmacnianie zachowań bezpiecznych, jak również wykluczenie niewłaściwych,  czy wręcz ryzykownych działań, zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy, lub też innych niepożądanych zdarzeń. Można zatem stwierdzić że wprowadzenie w zakładzie pracy koncepcji bezpieczeństwa behawioralnego jest jedną z metod prewencji wypadkowej.

Kluczowym działaniem w całym procesie jest audyt behawioralny, prowadzony przez pracowników. Polega on na obserwowaniu pracownika oraz jego poczynań ściśle związanych z bezpieczeństwem pracy. Osoba prowadząca audyt koncentruje się na sposobie wykonywania zadań podczas pracy, a nie na osobie pracownika, jednocześnie wypełniając kartę obserwacji. Tego rodzaju zapis umożliwia wykonanie analizy zachowań ludzkich w określonych warunkach i przy określonym rodzaju robót, co pozwoli w przyszłości udoskonalać system zarządzania bezpieczeństwem.

Poprzez szereg badań zostało udowodnione, że stosowanie metod behawioralnych wśród pracowników bezpośrednio wpływa na kształtowanie bezpiecznych postaw.

Co należy koniecznie dodać – przykład musi iść od samej góry. Czemu? Otóż o wiele trudniejszą rzeczą w całym procesie jest  zaangażowanie w działania kierownictwa niż samych pracowników, od których ciężko jest oczekiwać włączenia się w jakiekolwiek działania na rzecz bezpieczeństwa w pracy, jeżeli sami przełożeni nie są nim zainteresowani.

    Chcesz o coś zapytać?