Kurs certyfikacyjny dla (przyszłych) audytorów ISO/TS 16949 1szej/2ej strony – jedyne z akredatcją VDA-QMC (IATF)

Opis szkolenia:

Szkolenie CERTYFIKACYJNE przeznaczone dla przyszłych audytorów 1szej/2ej strony ISO/TS 16949 AKREDYTOWANYCH przez VDA QMC (IATF OVERSIGHT OFFICE)!

Ma na celu:

 • przekazanie  wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 na podstawie wiedzy o normie ISO 9001:2008 w celu przygotowania do e,
 • poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu systemów zarządzania jakością, zgodnie z wytycznymi IATF Oversight Office (VDA) ,
 • przekazanie informacji o zawartości, metodach i procedurze, wg której są certyfikowani audytorzy 3-ej strony (certyfikującej) w celu ułatwienia komunikacji,
 • przygotowanie do skutecznego nadzoru na systemem zarządzania jakością organizacji pomiędzy audytami certyfikacyjnymi,
 • przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego audytora 1szej/2ej strony ISO/TS 16949.

Adresaci:

 • pracownicy działu zapewnienia jakości / zarządzania jakością,
 • pełnomocnicy jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • audytorzy zewnętrzni  odpowiedzialni za nadzór systemu jakości u poddostawców.

Korzyści dla audytorów i dla przemysłu:

 • redukcja liczby braków i napraw,
 •  lepsze przygotowanie organizacji do wymagań stawianych przez audytorów certyfikujących,
 • wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach klientów,
 • podniesienia kwalifikacji pracowników oraz ich integracja poprzez szkolenia,
 • zwiększenie skuteczności  procesów ciągłego doskonalenia,
 • prawidłowa weryfikacja skuteczności działań korygujących,
 • redukcja liczby braków i napraw,
 • nowy, bardziej efektywny system dokumentowania produkcji,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO/TS 16949,
 • możliwość udoskonalenia audytów wewnętrznych do udoskonalenia jakości oraz pracy firmy,
 • Program warsztatów:
 • omówienie celów i kierunku rozwoju ISO/TS 16949
 • omówienie najważniejszych norm z rodziny ISO 9000
 • szczegółowe omówienie struktury normy ISO/TS 16949
 • zaprezentowanie podejść specyficznych z dziedziny motoryzacyjnej (np. model żółwia) jako punktu wyjściowego do przygotowania audytu
 • pomiary, analiza, doskonalenie według wytycznych specyfikacji  ISO/TS 16949
 • ocena podczas auditów ISO/TS 16949
 • zalecane podejście przy wdrażaniu ISO/TS 16949
 • ćwiczenia grupowe
 • przygotowanie audytu
 • przygotowanie pytań audytowych
 • ocena niezgodności  – powiązanie z wytycznymi specyfikacji
 • dokumentacja poczynionych informacji
 • raport z audytu – ocena niezgodności oraz uwagi dotyczące potencjału do doskonalenia

Certyfikat:

Certyfikat wydawany przez VDA QMC (IATF Oversight Office) umożliwia przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego audytora 1szej/2ej strony ISO/TS 16949 VDA QMC (IATF Oversight Office).

Czas trwania:

3 dni (Najbliższy termin 08-10.09.2010)

Miejsce szkolenia:

Pyskowice k. Gliwic
Koszty szkolenia:
1950 + VAT

Kontakt:

Sebastian Jaroszek
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Ul. Warowna 8
PL 43-200 Pszczyna sqda.pl

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Relaks w miejscu pracy – otoczenie

Relaks jest stanem psychicznego i fizycznego odprężenia, w którym występuje miarowy, głęboki i spokojny oddech, serce pracuje rytmicznie i powoli, ciśnienie krwi jest stałe, wśród fal mózgowych rejestrowanych przez elektroencefalograf

Czytaj więcej »

Manager jakości branży automotive

Branża automotive rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Warto więc zainwestować w swój rozwój: wykorzystać koniunkturę rynkową, zdobyć cenną wiedzę i zostać

Czytaj więcej »

Team Prevent partnerem CIOPu

Z dniem 1. października 2011 r. nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. CIOP-PIB jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się

Czytaj więcej »

Team Prevent na konferencji Volkswagen Poznań

W dniach 24-25.09.2014 r. w Poznaniu odbyła się 3. Ogólnopolska Konferencja Jakościowa Dostawców Motoryzacyjnych. Wśród 180 firm zaproszonych do udziału w konferencji była również firma Team Prevent. Podczas tegorocznej konferencji

Czytaj więcej »