Kurs certyfikacyjny dla (przyszłych) audytorów ISO/TS 16949 1szej/2ej strony – jedyne z akredatcją VDA-QMC (IATF)

Opis szkolenia:

Szkolenie CERTYFIKACYJNE przeznaczone dla przyszłych audytorów 1szej/2ej strony ISO/TS 16949 AKREDYTOWANYCH przez VDA QMC (IATF OVERSIGHT OFFICE)!

Ma na celu:

 • przekazanie  wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 na podstawie wiedzy o normie ISO 9001:2008 w celu przygotowania do e,
 • poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu systemów zarządzania jakością, zgodnie z wytycznymi IATF Oversight Office (VDA) ,
 • przekazanie informacji o zawartości, metodach i procedurze, wg której są certyfikowani audytorzy 3-ej strony (certyfikującej) w celu ułatwienia komunikacji,
 • przygotowanie do skutecznego nadzoru na systemem zarządzania jakością organizacji pomiędzy audytami certyfikacyjnymi,
 • przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego audytora 1szej/2ej strony ISO/TS 16949.

Adresaci:

 • pracownicy działu zapewnienia jakości / zarządzania jakością,
 • pełnomocnicy jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • audytorzy zewnętrzni  odpowiedzialni za nadzór systemu jakości u poddostawców.

Korzyści dla audytorów i dla przemysłu:

 • redukcja liczby braków i napraw,
 •  lepsze przygotowanie organizacji do wymagań stawianych przez audytorów certyfikujących,
 • wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach klientów,
 • podniesienia kwalifikacji pracowników oraz ich integracja poprzez szkolenia,
 • zwiększenie skuteczności  procesów ciągłego doskonalenia,
 • prawidłowa weryfikacja skuteczności działań korygujących,
 • redukcja liczby braków i napraw,
 • nowy, bardziej efektywny system dokumentowania produkcji,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO/TS 16949,
 • możliwość udoskonalenia audytów wewnętrznych do udoskonalenia jakości oraz pracy firmy,
 • Program warsztatów:
 • omówienie celów i kierunku rozwoju ISO/TS 16949
 • omówienie najważniejszych norm z rodziny ISO 9000
 • szczegółowe omówienie struktury normy ISO/TS 16949
 • zaprezentowanie podejść specyficznych z dziedziny motoryzacyjnej (np. model żółwia) jako punktu wyjściowego do przygotowania audytu
 • pomiary, analiza, doskonalenie według wytycznych specyfikacji  ISO/TS 16949
 • ocena podczas auditów ISO/TS 16949
 • zalecane podejście przy wdrażaniu ISO/TS 16949
 • ćwiczenia grupowe
 • przygotowanie audytu
 • przygotowanie pytań audytowych
 • ocena niezgodności  – powiązanie z wytycznymi specyfikacji
 • dokumentacja poczynionych informacji
 • raport z audytu – ocena niezgodności oraz uwagi dotyczące potencjału do doskonalenia

Certyfikat:

Certyfikat wydawany przez VDA QMC (IATF Oversight Office) umożliwia przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego audytora 1szej/2ej strony ISO/TS 16949 VDA QMC (IATF Oversight Office).

Czas trwania:

3 dni (Najbliższy termin 08-10.09.2010)

Miejsce szkolenia:

Pyskowice k. Gliwic
Koszty szkolenia:
1950 + VAT

Kontakt:

Sebastian Jaroszek
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Ul. Warowna 8
PL 43-200 Pszczyna sqda.pl

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

VDA 6.3 moduł E we Wrocławiu

Dział szkoleń ma przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z dodatkowego terminu szkolenia VDA 6.3. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-22 listopada. Szczegóły szkolenia znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy do kontaktu z

Czytaj więcej »

13.05: X FLOŚ

Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego oddziaływania będzie różna. Działania podejmowane w zakresie redukowania negatywnego wpływu

Czytaj więcej »

Mistrzostwa Kadry BHP 2017

W tym roku, po raz trzeci już, odbyły się Mistrzostwa Kadry BHP, organizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Tym razem o tytuł Mistrza walczył również Jacek Andrzejewski, specjalista w dziedzinie

Czytaj więcej »