Lean Manufacturing

Konsultacje, wdrożenia, szkolenia

Dlaczego Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing to ocena procesu pod kątem marnotrawstwa, czyli ciągu zdarzeń niegenerujących wartości dodanej do produktu a nie będących koniecznymi kosztami. W praktyce zastosowanie tej koncepcji pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz dużo niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem. Wyeliminowanie w przedsiębiorstwie działań będących marnotrawstwem to potencjalne źródło poprawy jego wyników oraz poprawy obsługi klienta.

Korzyści dla Twojej organizacji?

Otrzymasz kompletne informacje na temat narzędzi Lean Manufacturing używanych do redukcji kosztów
produkcji, jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym redukcji strat w Twoim zakładzie.

  • Redukcja zapasów, materiałów w toku, obniżenie ilości wykorzystanego kapitału, wyższy zwrot z inwestycji
  • Ogólne podniesienie wyników finansowych w przedsiębiorstwie poprzez obniżenie kosztów produkcji
  • Lepsza jakość dostarczanych wyrobów i/lub usług
  • Skrócenie terminów dostaw
  • Produkcja zgodna z wymaganiami klientów, większe zadowolenie klientów

Jak działamy?

W oparciu o przegląd zerowy linii, poprzez mapę strumienia wartości (Value Streem Map), wskazujemy ścieżki dalszego postępowania i wyznaczamy punkty oraz obszary do poprawy. Redukcja czasu przezbrojenia wg metody SMED, analiza ruchu produktu wewnątrz firmy za pomocą diagramu spaghetti, analiza brakowości wewnętrznej, stanowisk pakowania,przepakowywania, analiza wszelkiego rodzaju kontroli – w każdym z tych elementów można doszukać się marnotrawstwa i je wyeliminować bądź redukować. Sprawdzimy, jak działa Twoja firma, co można poprawić, aby działała efektywniej i sprawniej, szczególnie w dobie kryzysu i nowej rzeczywistości związanej z COVID-19.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

  • Konsultacje online lub bezpośrednia wizyta na zakładzie
  • Szkolenia stacjonarne lub online dedykowane dla Twoich pracowników, w tym szkolenia realizowane na zamówienie lub szkolenia z naszej oferty
  • Szkolenia e-learningowe
  • Kampanie edukacyjne podnoszące świadomość Twoich pracowników nt. Lean Manufacturing i korzyści z jego wdrożenia

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły:
Dział szkoleń
szkolenia@teamprevent.pl
tel.: +48 32 73 38 219

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn