Magazyn na materiały łatwopalne i instalacje tryskaczowe

Bezpieczeństwo w magazynie materiałów łatwopalnych ma wiele aspektów, m.in. wynikających ze standardowych czynności magazynowych, ochrony środowiska, zabezpieczenia pracowników przed czynnikami chemicznymi.

Poważniejszym i zarazem trudniejszym tematem jest zakres ppoż., a dokładniej wymagania dla systemu tryskaczowego. Bardzo dużo zależy bowiem od tego, jakie materiały będą tam składowane, tzn. jak sklasyfikowane będą wg norm NFPA – NFPA 13 i NFPA 30.

Norma NFPA 13, określa m.in. maksymalną wysokość składowania przy zastosowaniu instalacji tryskaczowych: 7-4.1.12.4.2.1. Systemy gaśnicze z pianą lekką przeznaczone od ochrony towarów składowanych na wysokość przekraczającą 25 stóp (7,6 m) do 35 stóp włącznie (10,7 m) muszą współpracować z systemem tryskaczy sufitowych. Maksymalny czas wypełnienia pianą lekką wynosi 5 (pięć) minut dla towarów kategorii I, II i III lub 4 (cztery) minuty dla towarów kategorii IV.

Norma określa również wymagania dla różnych instalacji tryskaczowych, jednak z uwagi na specyfikę składowanych materiałów, nasz wybór powinien raczej paść na system z pianą lekką.  Norma jednak nie precyzuje rodzaju towarów, tzn. są to ogólne wymagania dla składowania.

W przypadku magazynu na substancje łatwopalne należy dodatkowo przestrzegać normy NFPA 30, dotyczącej warunków szczegółowych magazynowania substancji palnych. Zgodnie z tą normą, dopuszczalne wysokości składowania dla materiałów w klasach I (IA, IB, IC) oraz II drastycznie się obniżają (wysokość składowania 1,5 m).

Skorzystaj z naszego wsparcia ppoż.

Skontaktuj się z nami

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Nowe wymagania FMEA

Nowe wymagania FMEA

W czerwcu 2019 roku ukazało się długo wyczekiwane wspólne podejście AIAG&VDA do analizy FMEA. Podręcznik wkrótce ukaże się w języku polskim i dostępny będzie w Wydawnictwie Team Prevent. Nowy podręcznik

Czytaj więcej »
Zmiany w przepisach odpadowych

Zmiany w przepisach odpadowych

6. września tego roku, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.0.1579).

Czytaj więcej »