Fundusze Unijne

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

W 1950 roku na całym świecie żyło około 200 milionów osób w wieku powyżej 60 lat, dziś jest ich 500 milionów. Według światowych demografów do 2020 roku liczba seniorów ma wynieść miliard, a 5 lat później 1,2 mld.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ilość osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce również będzie wzrastała i w roku 2035 będzie to 26,7% ogółu ludności Polski, co oznacza wzrost o 11 punktów procentowych w stosunku do roku 2007.

Jednocześnie na skutek poprawy warunków życia wydłuża się średnia długość życia Polaków, która dla mężczyzn w 2015 r. wynosiła 73,6 lat, a dla kobiet 81,6 lat.

Zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństw stwarzają zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Sytuacja demograficzna wielu europejskich krajów, w tym Polski sprawia, że konieczne jest podejmowanie działań na rzecz dłuższego pozostawania osób starszych aktywnymi zawodowo  i społecznie.

Aktywność osób starszych to przede wszystkim tworzenie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb tych osób, zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcanie do zdrowego trybu życia.

W celu poszerzenia wiedzy na temat zachodzących w tym wieku zmian, w zakresie sprawności fizycznej można wykorzystać kombinezon geriatryczny, który pozwoli lepiej zrozumieć ograniczenia z jakimi borykają się na co dzień pracownicy i inne osoby po 60. roku życia.

    Chcesz o coś zapytać?