unia_31

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

Nowotwory złośliwe są w Polsce drugą po chorobach układu krążenia najczęstszą przyczyną zgonów. W wyniku tych schorzeń umiera rocznie około 96 tysięcy Polaków, co stanowi 25% wszystkich zgonów. Prognozy na kolejne lata wskazują, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia choroby nowotworowe staną się najczęstszą przyczyną zgonów.

Z danych statystycznych wynika, że w 2016 r. liczba chorych zwiększyła się do 180,3 tys. i nadal będzie rosnąć. W 2014 r. na nowotwory zachorowało w Polsce aż 159,2 tys. osób. Raporty informują, że zwiększa się również liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych. W 2007 r. przekroczyła ona 93 tys., a w 2014 r. 95,6 tys.

Najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn są nowotwory płuca stanowiące około 1/5 zachorowań na nowotwory. W dalszej kolejności znajduje się rak gruczołu krokowego (13%), rak jelita grubego (12%)  i rak pęcherza moczowego (7%). Wśród dziesięciu najczęstszych nowotworów u mężczyzn znajdują się również nowotwory żołądka, nerki, krtani, białaczki i chłoniaki.

Wśród kobiet nowotworem jest rak piersi stanowiący ponad 1/5 zachorowań na nowotwory. Nowotwory jelita grubego są drugim co do częstości nowotworem u kobiet (10%). Trzecie miejsce zajmuje rak płuca (9%). W dalszej kolejności występują nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%), szyjki macicy, nerki, żołądka i tarczycy.

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe (70% u mężczyzn i 60% u kobiet) występuje po 60. roku życia, a ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta wraz z wiekiem osiągając szczyt w ósmej dekadzie życia.
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest u obu płci niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej: wśród mężczyzn jest to ok. 20%, wśród kobiet ok. 10%.

Badania i analizy wskazują, że w wyniku oddziaływania niekorzystnych czynników środowiskowych rozwija się ok. 70-90% wszystkich nowotworów, natomiast czynniki genetyczne są przyczyną rozwoju ok. 10-30% nowotworów.
W walce z rakiem główne znaczenie ma profilaktyka, która może zapobiec co drugiemu przypadkowi nowotworu złośliwego, bądź przyczynić się do jego wykrycia w jak najwcześniejszym etapie, a to umożliwi całkowite wyleczenie.

W obliczu powyższych statystyk ważne jest prowadzenie odpowiedniego stylu życia, m.in.:

  • zaprzestanie palenia tytoniu i zmniejszenie spożycia alkoholu,
  • stosowanie odpowiedniej diety (bogatej w warzywa i owoce, a ubogiej w cukier i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego),
  • unikanie stresu,
  • zapobieganie otyłości oraz uprawianie sportu.

Równie ważne jak styl życia jest regularne wykonywanie badań. Pomóc w tym mogą również organizowane przez pracodawców Dni Zdrowia traktujące o zdrowiu i profilaktyce.

Sprawdź nasza ofertę zarządzania zdrowiem

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Komputer do biura i pracy

Jaki komputer wybrać do biura?

Praca bez dobrego komputera dzisiaj jest praktycznie niemożliwa. Sprzęt, który działa szybko, nie zawodzi, jest na wagę złota. Ale na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę wybierając komputer, który ma

Czytaj więcej »