Fundusze Unijne

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanemu osobom zarządzającym firmą i pracownikami.

Dynamiczne zmiany rynku, przejście od konkurencji ilościowej do jakościowej, jak również wzrastająca świadomość pracowników powodują, że obecnie zarządzanie wymaga wielopłaszczyznowego podejścia warunkowanego przez następujące czynniki:

MOTYWOWANIE –poprzez zindywidualizowane podejście do pracowników

1.    Droga rozwoju pracownika – od nowicjusza do mistrza
Krótkie wprowadzenie do zarządzania sytuacyjnego – rys historyczny
Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
Etapy rozwoju pracownika – cztery poziomy dojrzałości (R1 – R4)
Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
4 stopnie nabywanie nowych kompetencji
Diagnoza swojego zespołu

2.    Style zarządzania w zależności od etapu rozwoju pracownika
Style przywództwa: dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi? Jaki styl jest optymalny dla kolejnych etapów rozwoju pracownika?
Ujeżdżacz koni czy zaklinacz koni? – jakim jestem menedżerem
Instruktaż
Szkolenie
Coaching
Delegowanie
Jak dopasować styl zarządzania do etapu rozwoju pracownika
Zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach zarządzania.
Rozmowy z pracownikami w praktyce – KARUZELA

DELEGOWANIE  – Efektywność pracy z zadaniami i wynikami

3.    Delegowanie zadań – Gra na delegowanie (opcjonalnie)
Reguła określania zadań SMART

4.    Cykl komunikacyjny w zarządzaniu.
Cykl komunikacyjny w zarządzaniu – wprowadzenie
Rozmowy planujące z pracownikiem
Przygotowanie do rozmowy planującej
Jak pilnować realizacji celów? – monitorowanie
Koncentracja na przyszłości (poszukiwanie rozwiązań vs poszukiwanie winnych), nie przejmować odpowiedzialności
Rozmowa podsumowująca
Informacja zwrotna – cel/ istota, zasady
Ćwiczenie informacji zwrotnej

5.    Program Osobistego Rozwoju (IPR)
Przygotowanie planu rozwoju – praca indywidualna / Krótkie podsumowanie w parach.

6.    Zakończenie szkolenia
Podsumowanie – runda końcowa
Ewaluacja szkolenia
Certyfikaty

Szczegóły szkolenia

Zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń: szkolenia@teamprevent.com

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?