unia_31

Nowe prawo wodne

Z początkiem nowego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która zmienia liczne przepisy dotychczasowej ustawy. Akt ten pełni różne funkcje m.in. jest podstawą rozporządzeń dotyczących np. opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków, klasyfikacji ścieków czy w przypadku nowej ustawy – będzie także obligować do przeprowadzenia oceny wodnoprawnej dla inwestycji.

Polska została zobligowana do nowelizacji Prawa wodnego by móc spełnić warunki wstępne unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Brak zmian mógłby spowodować nałożenie przez Komisję Europejską kar oraz utratę dużych kwot z unijnych dotacji.

Projekt ustawy został po raz pierwszy zgłoszony w kwietniu 2016 roku jednak z powodu wciąż zgłaszanych wątpliwości resort środowiska ostatecznie uzupełnił i przesłał projekt do Sejmu pod koniec kwietnia 2017 roku.

Największe kontrowersje wzbudzają dodatkowe opłaty, które wedle nowych zapisów obejmą przedstawicieli kilku branż. Za wodę zapłacą więcej przede wszystkim przedstawiciele, którzy wykorzystują duże ilości wody w swojej działalności. Będą to np. przedsiębiorstwa z branży energetycznej, producenci napojów, rolnicy prowadzący duże gospodarstwa oraz hodowcy ryb.

Gospodarstwa domowe, drobni rolnicy czy przedsiębiorcy nie będą ponosić dodatkowych opłat za wodę. Jednakże w związku z nałożeniem dodatkowych opłat na przedsiębiorstwa z branży energetycznej, mogą wzrosnąć stawki za energię.

Przepisy nowego Prawa wodnego mają obowiązywać od  1 stycznia 2018 roku.

Poznaj nasz zespół ds. ochrony środowiska

Pobierz ustawę

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Praca zespołowa

Zarządzanie zespołem

Każdy szef, dyrektor, czy kierownik jest przywódcą, na którym spoczywa odpowiedzialność formowania i zarządzania zespołem pracowników, niezależnie od tego czy podlega mu jeden pracownik, czy kilkunastoosobowy zespół. Dobre zarządzanie polega

Czytaj więcej »
SQDA co zrobić podczas pożaru

Jak zachować się podczas pożaru?

Wiedza o tym, jak zapobiegać powstawaniu pożaru, jakich zasad przestrzegać jest bardzo ważna. Nacisk na prewencję powinien być równie duży, jeżeli nie większy od zasad reagowania w przypadku pożaru. Jednak

Czytaj więcej »
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Po ilu latach musimy powtórzyć okresowe szkolenie bhp?

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ale też zorganizowanie szkoleń dla pracowników, przystosowujących do wykonywania zawodu. Jednym z najważniejszych zobowiązań pracodawcy jest konieczność przeprowadzania obowiązkowych szkoleń bhp.

Czytaj więcej »