Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Z wielką przyjemnością zapraszamy na szkolenie “Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi – obecny stan prawny oraz zmiany od 2014 roku”, które odbędzie się 7. marca br. w siedzibie firmy Team Prevent Poland Sp. z o.o. przy ul. Batorego 19 w Pszczynie.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowych obowiązków z zakresu gospodarki opakowaniami oraz nabycie umiejętności wykonania sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynek opakowań.
Szkolenie skierowane jest do specjaliści ds. ochrony środowiska, logistyki oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami w zakładzie pracy.

Zakres tematyczny szkolenia:

•    Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe).
•    Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
•    Zakres przedmiotowy ustawy – rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku.
•    Rejestr przedsiębiorców.
•    Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
•    Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek.
•    Dodatkowy recykling ogółem.
•    Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
•    Nadwyżki odzysku i recyklingu w 2014 roku.
•    Nowe zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów.
•    Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku.
•    Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych w tym zmiany dotyczące systemów kaucyjnych.
•    Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach.
•    Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku.
•    Obowiązki edukacyjne wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
•    Jednostkowe stawki opłat produktowych.
•    Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzane przez przedsiębiorców.
•    Obowiązki organów administracji oraz nowe wymiary kar.
•    Zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – stan prawny obowiązujący od roku 2014 (Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje opony).

Koszt uczestnictwa: 350 zł netto

Osoba kontaktowa:

Natalia Gałszek-Matlak
Key Account Specialist

phone: +48 32 326 3008
fax: +48 32 447 0918
mobile: +48  509 036 678
e-mail: natalia.galaszek@teamprevent.com

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011

Szkolenie aktualizacyjne VDA 6.1

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu na licencji VDA QMC Szkolenie aktualizacyjne dla auditorów 1, 2 oraz 3 strony wg VDA 6.1, które odbędzie się 23.07.2018 r. w Pszczynie.

Czytaj więcej »

Za nami IX edycja FLOS

Forum Liderów Ochrony Środowiska organizowane przez firmę Team Prevent Poland to cykliczna inicjatywa, która stwarza płaszczyznę do wspólnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim odzwierciedla praktyczne zastosowanie przepisów

Czytaj więcej »
Szkolenie online pierwsza pomoc

Bezpłatny webinar: Pierwsza pomoc

Już 15 lipca odbędzie się bezpłatny webinar w ramach cyklu #HealthyMe, podczas którego dowiesz się jak reagować w sytuacji zagrożenia i udzielić pierwszej pomocy. Bezpłatny webinar: “Pierwsza pomoc na wakacjach”15.07.2021

Czytaj więcej »

Szkolenie “Bilans LZO w praktyce”

Zapraszamy na szkolenie otwarte Bilans LZO w praktyce, które odbędzie się 10.05.2016 r. w Poznaniu. Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska

Czytaj więcej »