Fundusze Unijne

Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Z wielką przyjemnością zapraszamy na szkolenie „Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi – obecny stan prawny oraz zmiany od 2014 roku”, które odbędzie się 7. marca br. w siedzibie firmy Team Prevent Poland Sp. z o.o. przy ul. Batorego 19 w Pszczynie.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowych obowiązków z zakresu gospodarki opakowaniami oraz nabycie umiejętności wykonania sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynek opakowań.
Szkolenie skierowane jest do specjaliści ds. ochrony środowiska, logistyki oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami w zakładzie pracy.

Zakres tematyczny szkolenia:

•    Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe).
•    Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
•    Zakres przedmiotowy ustawy – rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku.
•    Rejestr przedsiębiorców.
•    Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
•    Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek.
•    Dodatkowy recykling ogółem.
•    Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
•    Nadwyżki odzysku i recyklingu w 2014 roku.
•    Nowe zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów.
•    Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku.
•    Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych w tym zmiany dotyczące systemów kaucyjnych.
•    Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach.
•    Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku.
•    Obowiązki edukacyjne wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
•    Jednostkowe stawki opłat produktowych.
•    Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzane przez przedsiębiorców.
•    Obowiązki organów administracji oraz nowe wymiary kar.
•    Zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – stan prawny obowiązujący od roku 2014 (Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje opony).

Koszt uczestnictwa: 350 zł netto

Osoba kontaktowa:

Natalia Gałszek-Matlak
Key Account Specialist

phone: +48 32 326 3008
fax: +48 32 447 0918
mobile: +48  509 036 678
e-mail: natalia.galaszek@teamprevent.com

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn