Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Z wielką przyjemnością zapraszamy na szkolenie “Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi – obecny stan prawny oraz zmiany od 2014 roku”, które odbędzie się 7. marca br. w siedzibie firmy Team Prevent Poland Sp. z o.o. przy ul. Batorego 19 w Pszczynie.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowych obowiązków z zakresu gospodarki opakowaniami oraz nabycie umiejętności wykonania sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynek opakowań.
Szkolenie skierowane jest do specjaliści ds. ochrony środowiska, logistyki oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami w zakładzie pracy.

Zakres tematyczny szkolenia:

•    Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe).
•    Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach.
•    Zakres przedmiotowy ustawy – rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku.
•    Rejestr przedsiębiorców.
•    Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
•    Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek.
•    Dodatkowy recykling ogółem.
•    Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
•    Nadwyżki odzysku i recyklingu w 2014 roku.
•    Nowe zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów.
•    Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia zamiast Organizacji Odzysku.
•    Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych w tym zmiany dotyczące systemów kaucyjnych.
•    Obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach.
•    Rozszerzona odpowiedzialność w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku.
•    Obowiązki edukacyjne wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
•    Jednostkowe stawki opłat produktowych.
•    Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzane przez przedsiębiorców.
•    Obowiązki organów administracji oraz nowe wymiary kar.
•    Zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – stan prawny obowiązujący od roku 2014 (Nowe produkty podlegające obowiązkowi ustawy: oleje opony).

Koszt uczestnictwa: 350 zł netto

Osoba kontaktowa:

Natalia Gałszek-Matlak
Key Account Specialist

phone: +48 32 326 3008
fax: +48 32 447 0918
mobile: +48  509 036 678
e-mail: natalia.galaszek@teamprevent.com

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Kolejny Brunch za nami

W dniu 11 kwietnia 2014r. odbył się pierwszy Brunch Jakościowy na terenie województwa lubuskiego, zorganizowany przez Dział Szkoleń i Doradztwa w Gorzowie Wielkopolskim. Brunch spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród

Czytaj więcej »

Zdrowa PROMOCJA promocji ZDROWIA

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym pakietem promocyjnym dotyczącym organizacji Dnia Zdrowia w Państwa przedsiębiorstwie. Team Prevent organizuje dla pracowników swoich Klientów tematyczne Dni Zdrowia, w ramach których ich

Czytaj więcej »

Preparaty niebezpieczne

7 lipca 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona

Czytaj więcej »

Konferencja TOP automotive

Konferencja TOP automotive 2015, która odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2015 roku, to spotkanie największych OEM-ów w Polsce i ich dostawców, przedstawicieli IATF i VDA QMC. Konferencja poświęcona będzie

Czytaj więcej »