NOWOŚĆ! Szkolenie COVID-19 w Twoim zakładzie pracy – wyzwanie epidemiologiczne i prawne

Szkolenie, które powstało z myślą o uporządkowaniu informacji nt. COVID-19 oraz odpowiedzeniu osobom zarządzającym przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialnym za aspekty epidemiologiczne na najczęściej pojawiające się pytania. Szkolenie składa się z dwóch części – prawnej oraz epidemiologicznej. Każdą z nich poprowadzi inny trener, specjalizujący się w danej dziedzinie.

W obecnym, bardzo dynamicznym czasie pandemii duża grupa pracodawców i pracowników znalazła się w potrzasku informacyjnym – ciągle zmieniająca się sytuacja prawna związana z epidemią, nowe obostrzenia, restrykcje, mnożąca się ilość pytań dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i prawnego.

Terminy:

Omawiane aspekty prawne związane będą między innymi z:

  • podstawami prawnymi poddania pracownika kwarantannie,
  • obowiązkiem powiadomienia pracodawcy i skutkami niewywiązania się pracownika z tego obowiązku,
  • możliwościami wykonywania pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwarantannie,
  • kwarantanną a prawem do wynagrodzenia.

Zagadnienia części epidemiologicznej:

  • ocena ryzyka epidemiologicznego,
  • epidemia a ciągłość prowadzenia biznesu – identyfikacja newralgicznych obszarów,
  • znaczenie programu bezpieczeństwa epidemiologicznego w minimalizowaniu ryzyka transmisji wirusa,
  • wytyczne, nakazy, zakazy a komunikacja z pracownikami, czyli jak budować społeczną odpowiedzialność wśród pracowników,
  • teoria a praktyka – przykłady dobrych praktyk w firmach.

Trenerzy:

Mariusz Nowak – ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Rozległą wiedzę z zakresu prawa pracy łączy z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1994-2020 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy, od 2003 r. na stanowisku nadinspektora pracy. Wykładowca akademicki prawa pracy. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp.

Wioleta Kojzar – ekspert ds. zarządzania zdrowiem i zdrowia publicznego, specjalista ds. procedur związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym w zakładach pracy.

W swej codziennej pracy zajmuje się m.in. opracowywaniem programów bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz prowadzeniem audytów epidemiologicznych.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, a także materiały prawne i edukacyjne dotyczące COVID-19, takie jak plakaty i ulotki, które można wykorzystać w swojej firmie.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn