współpracujące kobiety

Nowości i zmiany w FMEA – przegląd i interpretacja

ID 9112

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 970 PLN + VAT

Opis szkolenia

W związku z wydaniem nowego podręcznika FMEA wg AIAG i VDA w 2019 roku, organizacje pragną zapoznać się ze zmianami i modyfikacjami i odnieść je do dotychczasowo obowiązujących podręczników referencyjnych, w celu uzyskania umiejętności skutecznego przeprowadzenia FMEA zgodnie z nowymi wytycznymi.

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania FMEA. Zakres szkolenia to częściowo analiza porównawcza, ukazująca różnice pomiędzy podejściami do przeprowadzania analizy. W czasie szkolenia szczegółowo omawiane są zmienione tabele SOD, wyjaśniane jest podejście do AP, a uczestnicy w czasie dyskusji mogą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi dotychczasowych wdrożeń oraz najlepszych praktyk.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do kierowników projektów, pracowników zaangażowanych w proces projektowy, inżynierów zapewnienia i kontroli jakości, operatorów linii produkcyjnej, osób uczestniczących w zespołach FMEA, chcących zapoznać się z nowościami / zmianami nowego podręcznika FMEA.

Zawartość

 • Ukazanie różnic pomiędzy FMEA AIAG oraz VDA 4 a FMEA AIAG i VDA.
 • Omówienie nowych tabeli procesowych.
 • Omówienie podejścia w 7 krokach.
 • Priorytet działania – omówienie tabeli.
 • Omówienie 5xT.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa Team Prevent PL.

Literatura

 • FMEA wg AIAG i VDA

Efekty kształcenia

 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej nowości i zmian w FMEA.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia i aktualizowania FMEA.
 • Zapoznanie się z wymaganiami podręcznika referencyjnego oraz możliwość wykorzystania wiedzy w codziennych aktywnościach zawodowych oraz w sytuacjach auditowych.

Powiązane szkolenia

 • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością
 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 9107 – Praktyczne zastosowanie Planu Kontroli
 • ID 9109 – Moderator zespołów interdyscyplinarnych

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.