Fundusze Unijne

Obowiązki pracodawców zimą

Okres zimowy w istotny sposób zmienia warunki pogodowe, które wpływają na otoczenie osób pracujące na otwartej przestrzeni oraz w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jakie szczególne obowiązki ciążą na pracodawcach w związku z okresem zimowym?

Gorące posiłki i napoje: pracodawca ma obowiązek zapewnić gorące posiłki i napoje pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) oraz wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 stopni C.

Miejsce do ogrzania: pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach miejsca, gdzie będą mogli zjeść posiłek, ogrzać się, wysuszyć odzież oraz schować się przed opadem atmosferycznym. Pomieszczenie powinno zapewnić temperaturę 16 stopni C.

Środki ochrony indywidualnej: pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, które powinny chronić nie tylko przed uszkodzeniem ciała, ale również przed szkodliwym wpływem niskich temperatur.

Za nieprzestrzeganie przepisów bhp grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

    Chcesz o coś zapytać?