Fundusze Unijne

Ochrona pracy kobiet

Ochrona pracy kobiet jest szczególnie widoczna w Kodeksie pracy, którego przepisy zakazują zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Ze względu na różnice zarówno w psychice jak i budowie anatomicznej obu płci, a co za tym idzie sposobem wykonywania pracy zaobserwowano, że kobiety częściej niż mężczyźni ulegają pewnym chorobom zawodowym. Do grupy tych chorób można zaliczyć m. in.: przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego, w tym zespół cieśni nadgarstka, jak i zespół rowka nerwu łokciowego.

Powyższe przesłanki znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych, a co za tym idzie, określeniu parametrów charakteryzujących stanowiska pracy kobiet. Szczegółowy wykaz prac wzbronionych kobietom uwzględnia:

  • prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
  • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
  • prace w hałasie i drganiach,
  • prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,
  • prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,
  • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
  • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Szczególnej ochronie podlegają również kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia. Najważniejsze regulacje w tym zakresie zawiera dział ósmy Kodeksu pracy.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn