Odnowienie uprawnień auditora procesu VDA 6.3

  1. W celu odnowienia uprawnień Auditora procesu VDA 6.3 należy przesłać wypełnioną aplikację oraz spełnić poniższe warunki:
  2. Przeprowadzenie co najmniej 5 auditów procesu i/lub analizy potencjału (w sumie przynajmniej 10 dni auditowych) jako auditor wiodący w okresie ważności karty. Akceptowane są zarówno audity zewnętrzne jak i wewnętrzne. Maks. 2 audity mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej lub hybrydowej (w 2020 r. lub później). Informację o przeprowadzonych auditach należy wpisać w aplikacji w tabeli na str. 4.
  3. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
  4. Przesłanie zdjęcia w formacie jpg oraz skanu aktualnej karty lub certyfikatu.
  5. Wniesienie opłaty w wysokości 165,00 EUR netto.

 

Jeżeli nie przeprowadzili Państwo wystarczającej ilości auditów, konieczne będzie wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu „Auditor procesu VDA 6.3 -warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu” (ID 341).

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

  • uczestnictwo w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów procesu i systemu” (ID 417), lub
  • wiedza z zakresu kluczowych metod jakości zdobyta podczas pracy zawodowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem quizu online.
    W przypadku braku wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości proponujemy Państwu szkolenia gruntownie przygotowują do zdania quizu online: „ Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część I (APQP, VDA MLA, PPAP, VDA 2, FMEA)” (ID 9700) oraz „Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część II (MSA i SPC)” (ID 9701).
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I” (ID 415) oraz „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II” (ID 416),

 

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

Jeśli prześlą Państwo dokumenty po upływie 3 miesięcy od daty utracenia ważności Państwa uprawnień, konieczne będzie również ponowne podejście do egzaminu na Auditora procesu VDA 6.3 (ID 353).

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że posiadanie uprawnień auditora VDA 6.3 wiąże się z potwierdzeniem szerokich kompetencji auditorskich, w tym bardzo dobrej znajomości kluczowych metod jakości zarówno w ujęciu VDA jak i AIAG (APQP/VDA MLA, PPAP/VDA 2, SPC, MSA, FMEA). Auditor jest osobą, która musi rozumieć zastosowanie wszystkich tych metod w auditowanych procesach oraz umieć stosownie je ocenić. Dlatego VDA QMC jako warunek konieczny do odnowienia uprawnień Auditora procesu VDA 6.3 stawia potwierdzenie gruntownej znajomości i zrozumienia zastosowania w praktyce kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.