Ocena TISAX zgodnie z VDA ISA (ID 510) – szkolenie online

SQD Alliance - Szkolenie online Batorego 19, Pszczyna

Szkolenie prowadzone w języku angielskim. Opis szkolenia Ochrona procesów biznesowych oraz informacji, nawet w trudnych warunkach organizacyjnych, jest centralnym zadaniem kierownictwa organizacji. Związany z tym model TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) został opracowany przez ekspertów VDA. Model TISAX służy do diagnozowania i oceny bezpieczeństwa informacji w całej organizacji oraz tworzy w tym celu wspólny […]

1.100EUR netto

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu (ID 417) – szkolenie online

SQD Alliance - Szkolenie online Batorego 19, Pszczyna

Aby zapewnić wysoką jakość czynności auditowych w przedsiębiorstwach i całym łańcuchu dostaw, auditorzy muszą posiadać odpowiednie kompetencje w odniesieniu do poszczególnych metod. IATF 16949 wyraźnie podkreśla ten wymóg dotyczący kompetencji auditorów. Skuteczne podejście podczas auditów jest ważnym czynnikiem sukcesu. Szkolenie dotyczy typowych sytuacji auditowych związanych z kluczowymi metodami jakości (core tools). Grupa docelowa To dwudniowe szkolenie skierowane jest do wykwalifikowanych […]

2.280 PLN netto

Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Zapisanie na Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna - kurs kwalifikacyjny ( ID 315) nie jest jednoznaczne z zapisaniem na egzamin. Zapisz się na egzamin - Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 ( ID 353) klikając w poniższy link.   Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące wymagania klienta, szkolenie to skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych […]

5140 PLN netto

Holistic change for managers (ID 9324)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Opis szkolenia Wspieramy managerów w ich holistycznym rozwoju, dając im narzędzia do samodzielnej pracy na drodze samorozwoju oraz dochodzenia do równowagi po sytuacjach kryzysowych. Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie wymuszają ciągłe zmiany planów i wytyczonych celów. Z tego powodu wzrasta zapotrzebowanie na managerów, którzy nie tylko umiejętnie zarządzają sobą i swoim czasem, ale […]

1.930 PLN netto

SMART Team (ID 9322)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Opis szkolenia Wielu managerów wpada w pułapkę – próbują pracować ciężej, żeby osiągnąć więcej: Nadganiają zaległości za swoich podwładnych. Biorą na siebie identyfikowanie problemów operacyjnych i poszukiwanie rozwiązań. Śledzą niedoskonałości w sposobie pracy swoich ludzi i starają się ich instruować. Starają się odpowiadać na każde pytanie pracowników i natychmiast rozwiewać ich wątpliwości. Monitorują terminowość realizacji […]

1.930 PLN netto

Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA (ID 602)

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich Nektarowa 3, Bielany Wrocławskie

Celem zapewnienia poziomów dojrzałości nowych części jest ustanowienie standardu w zakresie nowych uruchomień, poprawy jakości wyrobu już na samym początku współpracy z klientem dla wszystkich części, komponentów i systemów w łańcuchu dostaw. Poprzez zastosowanie usystematyzowanej metody projekty są monitorowane, oceniane i usprawniane. Wymagania podręcznika VDA MLA opisują podejście do współpracy pomiędzy klientem a dostawcami w łańcuchu dostaw. Wymagania określone są w postaci poziomów […]

2.380 PLN netto

Analiza systemu pomiarowego (MSA) i statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG oraz najlepsze praktyki (ID 9115)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Statystyczne sterowanie procesem pozwala na wykorzystanie wszystkich gromadzonych danych w firmach, niezależnie od branży, do zwiększenia skuteczności i efektywności realizowanych procesów oraz identyfikacji czynników zmienności oddziałujących na proces produkcyjny i redukcji bądź eliminacji ich wpływu. Pozwala ponadto zredukować koszty kontroli poprzez wprowadzenie badań wyrywkowych i ich ocenę na podstawie metod statystycznych, a w szczególności poprzez wyznaczenie i nadzorowanie wskaźników zdolności […]

1.660 PLN netto

Zasady pracy z bazą IMDS wraz z warsztatami (ID 9203)

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich Nektarowa 3, Bielany Wrocławskie

Jednym z elementów procesu zatwierdzania części do produkcji w branży motoryzacyjnej jest raportowanie składu materiałowego. Organizacja jest więc zobligowana do dostarczenia informacji o składzie chemicznym wyrobów. Takie raportowanie odbywa się za pośrednictwem materiałowej bazy danych IMDS. Podczas szkolenia omawiane są podstawowe zagadnienia związane z celami, zakresem stosowania czy też raportowaniem i zarządzaniem zmianami w tej […]

1.660 PLN netto

Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin (ID 353)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Audit procesu VDA 6.3 to skuteczna procedura oceny procesów związanych z rozwojem i produkcją wyrobu. W celu przeprowadzenia auditów procesu VDA 6.3 konieczna jest wszechstronna wiedza, doświadczenie i kompetencje, zatem kwalifikacje odpowiedniego personelu są niezbędne. Egzamin na certyfikowanego auditora procesu VDA 6.3 oferuje uczestnikom oficjalny dowód kwalifikacji i obiektywne potwierdzenie zdobytych umiejętności. Grupa docelowa Egzamin przeznaczony jest dla […]

1320PLN netto

Wymagania standardu IATF 16949 vs specyficzne wymagania klientów: FCA, GM, PSA (ID 3008)

Biuro SQD Alliance w Pszczynie Batorego 19, Pszczyna

Opis szkolenia Standard IATF 16949 dedykowany jest producentom w branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku i zwiększono w nim nacisk na spełnienie specyficznych wymagań klienta. Dlatego też tak ważne jest zrozumienie wymagań IATF w połączeniu ze specyficznymi wymaganiami klientów GM i Stellantis (ex FCA, ex PSA) znajdującymi się na stronie IATF. […]

1.540 PLN netto