Fundusze Unijne

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TEAM PREVENT POLAND SP. Z O.O.

Zarząd Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Jakoba Kani z funkcji Członka Zarządu Spółki. Odwołanie obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.
Równocześnie w dniu 6 czerwca 2014 r. ze skutkiem natychmiastowym Zarząd odwołał prokurę Pani Barbarze Pala oraz Panu Markowi Czaja.
Wszelkie czynności podjęte w imieniu Team Prevent Poland Sp. z o.o. po dniu 6 czerwca 2014 r.  przez Pana Jakoba Kania, Panią Barbarę Pala oraz Pana Marka Czaja są w świetle prawa nieważne i nie wiążą Team Prevent Poland Sp. z o.o.
W sprawach dotyczących świadczenia usług przez Team Prevent Poland Sp. z o.o. i omówienia warunków współpracy prosimy kontaktować się z Panem Donatem Thomankiem – e-mail: donat.thomanek@bad-gmbh.de oraz Panem Dariuszem Grzegorczykiem – e-mail: dariusz.grzegorczyk@teamprevent.com.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?