Pakiet przewozowy

Ustawa z 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U.poz.708) określana jako „Pakiet przewozowy” ma na celu uszczelnienie przewozu drogowego „towarów wrażliwych”.

Zgodnie z ustawą, do towarów wrażliwych podlegających monitoringowi zakwalifikowano m.in.: alkohol etylowy, paliwa silnikowe, oleje i preparaty smarowe, oleje opałowe, niektóre rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, biodiesel, odpady niebezpieczne.

Ponadto monitorowaniu będą podlegały przesyłki ww. towarów o masie brutto przekraczającej 500 kg lub 500 litrów objętości.

Ustawa określa obowiązek podmiotu wysyłającego, odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu do zgłoszenia przewozu takiej substancji oraz do uzupełniania i aktualizowania danych w zgłoszeniu.

Ministerstwo Finansów w celu obowiązku rejestracji i zgłoszenia, udostępniło usługę, która będzie świadczona za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Można ją znaleźć pod adresem www.puesc.gov.pl, gdzie zawarte są szczegółowe informacje, dotyczące sposobu postępowania wszystkich podmiotów podlegających przepisom Ustawy.

Po wypełnieniu właściwego formularza zgłoszenia przewozu towaru i wysłaniu jego danych do PUESC, podmiot wysyłający powinien otrzymać numer referencyjny wraz z elektronicznym kodem zabezpieczającym. W dalszym etapie, podmiot powinien uzupełnić lub zaktualizować zgłoszenie przewozu towaru. Na tej podstawie otrzyma komunikat potwierdzający realizację danej czynności.

Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów „Pakietu przewozowego” przewidziano surowe sankcje (karę pieniężną w wysokości 20 000 zł). Ponadto w przypadku m.in. braku zgłoszenia lub podania niewłaściwych danych, przepisy przewidują możliwość zatrzymania środka transportu wraz z towarem.

Ustawa obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2017 r. Sankcje z tytułu nie wypełnienia obowiązku monitorowania transportu weszły w życie w dniu 1 maja 2017 r.

Pobierz Ustawę

Sprawdź PUESC

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Po ilu latach musimy powtórzyć okresowe szkolenie bhp?

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ale też zorganizowanie szkoleń dla pracowników, przystosowujących do wykonywania zawodu. Jednym z najważniejszych zobowiązań pracodawcy jest konieczność przeprowadzania obowiązkowych szkoleń bhp.

Czytaj więcej »