Pierwsza pomoc wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem defibrylatora AED

Pierwsza pomoc to czynności podejmowane w przypadku zachorowania lub ciężkiego urazu na miejscu zdarzenia, przed pojawieniem się służb ratunkowych. Czasami wystarczy  wykonać kilka prostych rzeczy, aby uratować człowiekowi życie. Jednak większość ludzi wychodzi z założenia, że udzielanie pomocy to sprawa ratownictwa medycznego. To fatalny błąd, bo udzielanie pomocy w pierwszych sekundach od momentu zdarzenia często ratuje życie poszkodowanego.

Nikt nie wymaga działania na poziomie profesjonalnym, ale należy pamiętać, że jeżeli będzie się postępować zgodnie z wiedzą zdobytą na kursach pierwszej pomocy nie trzeba się obawiać, że zrobi się krzywdę poszkodowanemu.

Naszym celem jest przedstawienie Państwu prawidłowego postępowania z poszkodowanym, udzielenie pierwszej pomocy lub utrzymanie go przy życiu do momentu przyjazdu wykwalifikowanych służb ratunkowych.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach życiowych, nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia oraz zdobycie umiejętności posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn