Podsumowanie IV Forum Liderów Ochrony Środowiska

19 grudnia 2013 r. w siedzibie firmy Team Prevent Poland Sp. z o.o. w Pszczynie miało miejsce IV Forum Liderów Ochrony Środowiska, podczas którego w świątecznej atmosferze został omówiony najnowszy projekt zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, który ma wejść w życie początkiem 2014 roku. Projekt ten uwzględnia postanowienia dyrektywy w sprawie emisji  2010175/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.; tzw. dyrektywy IED  (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str.17). Jednocześnie wprowadza zmiany do przepisów szeregu innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych powiązanych z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Niezwykle burzliwy proces wprowadzania projektu ustawy, który rodzi wiele dyskusji, konsultacji międzyresortowych i społecznych skłonił nas do zaproponowania takiej tematyki forum zamykającego 2013 rok. Planowane zmiany dotyczyć będą wielu przedsiębiorców działających na terenie województwa śląskiego, a w szczególności tych posiadających pozwolenia zintegrowane, a wielu z nich należy do grona Forum Liderów Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć Pana Grzegorza Majek, głównego specjalistę ds. ochrony środowiska z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pan Majek wprowadził uczestników Forum do najważniejszych zmian, jakie niesie omawiany projekt ustawy. Jednocześnie zwrócił uwagę na aspekty istotne ze strony formalno-prawnej i rolę urzędu w początkowej fazie wprowadzania w życie zmienionych przepisów.
Rozmowy i dyskusje wśród uczestników rozwinęły się w oparciu o przygotowane studium przypadków. Dzięki temu narodziło się wiele konkretnych pytań, na które obecny projekt ustawy nadal nie daje jasnych odpowiedzi. Uczestnicy mieli okazję wymienić miedzy sobą wiedzę, podejścia, doświadczenia. Zaprezentowane przykłady odzwierciedlały rzeczywiste problemy z jakimi muszą na co dzień borykać się specjaliści ds. ochrony środowiska.
Pozytywny oddźwięk warsztatowej formy spotkania skłania nas do kontynuowania takiej formy dyskusji. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne FLOŚ z Team Prevent Poland Sp. z o.o., które odbędzie 12 marca 2014 r. również w Pszczynie. Tematem przewodnim tego już V Forum będzie Green Lean Manufacturing.
Zapraszamy Państwa do zaprezentowania na Forum wypracowanych osiągnięć i doświadczeń na bazie Firm, w których jesteście Panstwo zatrudnieni. Praktyka pokazuje, że takie prezentacje stają się inspiracją dla innych uczestników do wdrożania nowych metod ograniczania wpływu na środowisko. Dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci dzielenia się doświadczeniami wartość naszych spotkań w gronie specjalistów aktywnie chroniących środowisko jest ogromna.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach Liderów Ochrony Środowiska proszone są o kontakt pod nr tel. 32 32 63 021 lub e-mail: flos@teamprevent.com
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca jest dniem urodzin Karla Landsteinera, który odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Tego też dnia ustanowiono Światowy Dzień

Czytaj więcej »

IV BRUNCH JAKOŚCIOWY

19 marca 2013 w Czechowicach Dziedzicach miał miejsce  IV Brunch jakościowy zorganizowany przez firmę Team Prevent Poland.   Pierwsza prezentacja przeprowadzona przez Pana Marka Czaja

Czytaj więcej »