Fundusze Unijne

Poradnik „Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki”

W ramach współpracy z Wydawnictwem Explanator w ostatnich dniach ukazała się najnowsza publikacja poradnika „Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki”.

Nad zaktualizowaniem treści czuwał zespół specjalistów ds. ochrony środowiska Team Prevent Poland. Publikacja ta jest częścią całej serii, która będzie się sukcesywnie pojawiała w kolejnych miesiącach.

Poradnik zawiera szczegółowo omówioną gospodarkę odpadami opakowaniowymi w świetle obowiązujących regulacji prawnych z uwzględnieniem substancji niebezpiecznych w odpadach.

Ponadto w publikacji znajdują się m.in.:
– zasady obliczania ustawowych poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku oraz redukcję masy odpadów biodegradowalnych,
– przydatne wzory obliczeń,
– praktyczne tabele z wykazem najważniejszych informacji,
– ewidencja i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn